Valmet on julkaissut vuoden 2013 vuosikertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 4.3.2014 klo 14:00

Valmet on julkaissut vuoden 2013 vuosikertomuksen tänään 4.3.2014 osoitteessa www.valmet.com. Vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: vuosikatsauksesta ja tilinpäätöksestä.

Painettu vuosikatsaus ja tilinpäätös ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi viimeistään viikolla 12. Painetut julkaisut ovat tilattavissa osoitteessa www.valmet.com/tilaa.

Valmet on myös julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2013. Selvitys on laadittu suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla osoitteessa www.valmet.com/hallinnointi.

Valmetin kestävän kehityksen avainluvut vuodelta 2013 ovat saatavilla osoitteessa www.valmet.com/kestavakehitys.

Vuosikatsaus, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä kestävän kehityksen avainluvut ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä.


Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasianjohtaja, Valmet Oyj, puh. 040 586 8997
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja


Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin-- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal