Tulevan Valmetin yt-neuvottelut päättyivät Energia- ja Kudokset-liiketoiminnoissa Suomessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 3.12.2013 klo 10:00  paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotannon, tulevan Valmetin, Energia- ja Kudokset -liiketoiminnat ovat saaneet päätökseen Suomessa 21.10.2013 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut.

Neuvottelut ovat osa Valmetin huhtikuussa 2013 käynnistämää (pörssitiedote 23.4.2013) maailmanlaajuista kustannuskilpailukykyohjelmaa markkinoiden muutoksiin sopeutumiseksi. Alkuperäisestä aikataulusta nopeutetun ohjelman tavoitteena on noin sadan miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2014 loppuun mennessä.

Energia-liiketoiminta

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Energia-liiketoiminta vähentää 172  työpaikkaa Suomessa. Lisäksi muissa maissa on vähennetty 20 työpaikkaa. Aikaisemmin ilmoitetut neuvottelut 120 työpaikan vähennystarpeesta Ruotsissa ja vielä 20 työpaikan vähennystarpeesta muissa maissa jatkuvat edelleen. Päätökset ja toimenpiteet tehdään näissä maissa neuvottelujen päättymisen jälkeen. Alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli yhteensä 390 työpaikkaa, joista Suomessa 220, Ruotsissa 120 ja muissa maissa 50 työpaikkaa.

Vähennykset toteutetaan Suomessa irtisanomisina, eläkejärjestelyinä ja määräaikaisten työsuhteiden päättämisinä. Henkilöstövähennysten lisäksi Suomessa saatetaan toteuttaa lomautuksia vuoden 2013 lopulla sekä vuonna 2014 työtilanteeseen tai yrityksen taloudellisiin syihin perustuen. Lomautusmahdollisuus koskee kaikkia henkilöstöryhmiä.

Osana säästötoimia Energia-liiketoiminta vähentää omaa kattilavalmistustaan  Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa Tampereen-tuotannon osalta tämä tarkoittaa Messukylän tuotantolinjan sulkemista vuoden 2013 loppuun mennessä sekä tuotantokapasiteetin vähentämistä Lahdesjärven-tehtaalla. Ruotsissa tuotantokapasiteettia vähennetään Göteborgin-tehtaalla.

Kilpailutilanne energiamarkkinalla jatkuu haasteellisena. Euroopan energiamarkkinaan vaikuttaa hiljainen talouskasvu ja poliittinen epävarmuus koskien uusiutuvan energian tukihankkeita, kun taas Pohjois-Amerikan markkinaan vaikuttaa maakaasun alhainen hinta, mikä on vähentänyt biomassan ja kivihiilen käyttöä. Yllä mainituilla säästötoimenpiteillä Energia-liiketoiminta pyrkii parantamaan liiketoimintansa tulosta, turvaamaan pitkän aikavälin kilpailukykynsä sekä sopeuttamaan toimintansa edelleen haastavaan markkinatilanteeseen. 

Kudokset-liiketoiminta

Paperikonekudos- ja suodatinkangasmarkkinalla kilpailutilanne on jatkunut haasteellisena, mikä on heikentänyt liiketoiminnan kannattavuutta. Kudokset-liiketoiminta uudelleenorganisoi toimintaansa ja keventää kustannusrakennettaan kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Kudokset-liiketoiminta vähentää 23 työpaikkaa Suomessa. Lisäksi muissa maissa on vähennetty 10 työpaikkaa. Vähennykset toteutetaan irtisanomisina ja eläköitymisinä. Arvioitu henkilöstövähennystarve oli 35 työpaikkaa, joista 25 Suomessa ja 10 muissa maissa.

Toimenpiteiden toteuttaminen

Molemmissa liiketoiminnoissa suurin osin vähennystoimenpiteistä arvioidaan toteutuvan  vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Kustannusten vähentämistoimien tavoitteena on saavuttaa noin 25 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2014 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen. Suurin osa toimenpiteiden kertaluonteisista kustannuksista arvioidaan kirjattavan vuoden 2013 viimeisen neljänneksen aikana.

Osana sadan miljoonan euron kustannuskilpailukykyohjelmaa Valmet on ilmoittanut aiemmin tänä vuonna vähentämistoimista, joiden tuloksena saavutetaan noin 75 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Valmet  tukee vähennysten kohteiksi joutuneita henkilöitä monipuolisesti Polku-työllistymistukiohjelmallaan. Ohjelma sisältää muun muassa yrittäjyyttä, opiskelua ja uudelleen työllistymistä tukevia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi työstä-työhön valmennusta, ja muuttotukea.

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme ja ovat sitoutuneita asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat-, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja  yhtiö syntyy uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä 31.12.2013. Yhtiön  liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Lue lisää www.valmet.com

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup 

Lisätietoja antaa:

Energia-liiketoiminta:
Jyrki Holmala, johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Metso Oyj, puh. 010 672 0000

Kudokset-liiketoiminta:
Jari Stålhammar, johtaja, Kudokset-liiketoiminta, Palvelut-liiketoimintalinja, Metso Oyj, puh. 010 404 9000

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com