Metson yhteistoimintaneuvottelut päätökseen paperiliiketoiminnassa

Metso Oyj:n pörssitiedote 18.9.2013 klo 10:00  paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut useimmissa paperiteollisuutta palvelevissa yksiköissään. Neuvottelujen tuloksena yhtiö vähentää Suomessa yhteensä 660 työpaikkaa.

Neuvottelut olivat osa Metson huhtikuussa 2013 käynnistämää (pörssitiedote 23.4.2013) maailmanlaajuista kustannuskilpailukykyohjelmaa markkinoiden muutoksiin sopeutumiseksi. Ohjelman tavoite on vähentää Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan vuotuisia kustannuksia noin sadalla miljoonalla eurolla vuoteen 2016 mennessä. Nyt  toimeenpantavilla henkilöstövähennyksillä  tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vähennystä vuosikustannuksista. Vuonna 2013 kustannusvähennysten arvioidaan olevan 5 miljoonaa euroa.

Neuvottelujen tuloksena Metso vähentää yhteensä 660 työpaikkaa. Alkuperäinen arvio vähentämistarpeesta oli 750 työpaikkaa. Vähentämistoimet sisältävät irtisanomisia, eläkejärjestelyitä ja määräaikaisten työsuhteiden päättämisiä. Lisäksi toteutetaan sisäisiä siirtoja. Toimipaikkakohtaiset vähennysmäärät tarkentuvat lähiaikoina, sen jälkeen kun yhtiön sisällä toiselle paikkakunnalle siirtyvien henkilöiden lukumäärä on ratkennut.

Yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat vielä yhtiön EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) -alueorganisaatiossa Suomen-toimintojen osalta.

Henkilöstövähennysten lisäksi neuvotteluissa päätettiin toteuttaa lomautuksia työtilanteen mukaan sekä taloudellisiin syihin perustuen. Lomautusmahdollisuus on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka, johon mennessä tilannetta tarkastellaan uudelleen. Lomautusmahdollisuus koskee kaikkia paperiteollisuutta palvelevia yksiköitä.

Metso tukee vähennysten kohteiksi joutuneita henkilöitä monipuolisesti Polku-työllistymistukiohjelmallaan. Ohjelma sisältää muun muassa yrittäjyyttä, opiskelua ja uudelleen työllistymistä tukevia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi työstä-työhön valmennusta, omaehtoista tuettua opiskelua, työvoimakoulutusta, muutoskoulutusta, muuttotukea ja työpaikkakartoituksia.

"Henkilöstövähennykset johtuvat tarpeestamme sopeuttaa paperiliiketoiminnan kapasiteetti vastaamaan toimintaympäristön pysyviä rakenteellisia muutoksia.  Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa pyrimme aktiivisesti pehmentämään vähennysten vaikutuksia monipuolisen työllistymistukiohjelman avulla", sanoo Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan johtaja Pasi Laine.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet*.
* Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

www.metso.com/pulpandpaper,  www.metso.com/energy
www.twitter.com/metsopulppaper,  www.twitter.com/metsoenergy

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, johtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 020 484 3200 (kello 13.30 jälkeen)

Jari Vähäpesola, johtaja, Paperit-liiketoimintalinja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 040 558 6555 (kello 13.30 jälkeen)

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com