Metson hallitus hyväksyi uuden Valmet Oyj:n* strategian, organisaation ja taloudelliset tavoitteet

Metso Oyj:n pörssitiedote 3.9.2013 klo 9:32  paikallista aikaa


Osana Metson suunnitellun jakautumisen valmistelua, Metson hallitus on hyväksynyt tulevan Valmet Oyj:n strategian, organisaation ja taloudelliset tavoitteet.

Valmetin strategia

Strategiansa mukaisesti Valmet keskittyy kehittämään ja toimittamaan teknologioita ja palveluja ensisijaisesti biopohjaisia raaka-aineita käyttäville teollisuudenaloille.  Valmetin visiona on tulla maailmanlaajuisesti parhaaksi toimijaksi asiakkaidensa palvelussa. Valmetin toiminnan perustarkoituksena on muuntaa ja jalostaa uusiutuvista  raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia.  

Valmetin asiakkaat edustavat pääasiassa sellu-, paperi- ja energiateollisuutta. Kaikki nämä ovat globaaleja, suuria teollisuudenaloja, jotka tarjoavat tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Valmet täydentää ydinliiketoimintaansa soveltamalla palvelu- ja teknologiaosaamistaan myös muilla kuin biopohjaisia raaka-aineita hyödyntävillä teollisuudenaloilla, erityisesti energiasektorilla.

Valmetin palvelu- ja tuotetarjonta koostuu tuottavuuden tehostamispalveluista, tehtaiden uudistuksista sekä uusista kustannustehokkaista teknologioista ja ratkaisuista energian ja raaka-ainekäytön optimoimiseksi ja asiakkaiden lopputuotteiden arvon nostamiseksi.  

Valmetin päätoimenpiteet  strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Valmet pyrkii saavuttamaan tavoitteensa keskittymällä seuraaviin elinehtoihin (must wins) ja niihin liittyviin  toimenpiteisiin:

  1. Erinomainen asiakasosaaminen   

Vahvistaa avainasiakashallintaa kasvun edistämiseksi.
Kasvattaa palveluliiketoimintaa pitkien sopimuksien ja asiakaspohjan laajentamisen avulla.

  1. Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa   

Kehittää kustannuksiltaan kilpailukykyisempiä ja vähemmän pääomaa sitovia tuotteita.
Luoda uutta tulovirtaa bioteknologian ratkaisuista ja kokonaan uudenlaisista tuotteista.

  1. Erinomaiset prosessit  

Parantaa työhyvinvointia ja -turvallisuutta.
Vähentää laatuun liittyviä kustannuksia.
Lisätä säästöjä hankinnoista.  

  1. Voittava joukkue   

Vahvistaa sisäistä suorituskulttuuria.
Jatkaa osaamisen globaalia vahvistamista lähemmäksi asiakkaita.

Toimintamalli ja raportointirakenne

Valmetin organisaatio- ja toimintamalli koostuu kolmesta liiketoimintalinjasta, viidestä maantieteellisestä alueesta ja neljästä konsernitoiminnosta. Liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Sellu ja Energia sekä Paperi. Maantieteelliset alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA, Aasian ja Tyynenmeren alue ja Kiina. Neljä konsernitoimintoa ovat Talous, Strategia ja toiminnan kehitys, Henkilöstö sekä Viestintä ja markkinointi.

Valmet raportoi taloudellisen tuloksensa yhtenä segmenttinä.

Taloudelliset tavoitteet

Metson hallitus on asettanut Valmetille seuraavat taloudelliset tavoitteet:

  • Liikevaihdon kasvun tulee ylittää markkinoiden kasvu 

  • Liikevoitto (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä:  6-9 % 

  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ennen veroja), ROCE: vähintään 15 % 

  • Osingonmaksu vähintään 40 % vuosittaisesta nettotuloksesta 

Valmet Oyj:n* toimitusjohtaja Pasi Laineen kommentti:

"Valmetin tavoitteena on olla maailmanlaajuisesti johtava toimija asiakkaidensa palvelussa. Yhtiön päätehtävänä on jalostaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia."

 

"Valmetin kilpailukyky pohjautuu johtavaan asemaamme biopohjaisia raaka-aineita käyttävien teollisuudenalojen teknologia- ja palvelutoimittajana. Kattava palvelutarjoomamme, laaja palveluverkostomme ja suuri asennettu laitekanta antavat vakaan pohjan kasvulle. Jatkamme tulevaisuuteen suuntautunutta ja keskittynyttä  tutkimus- ja tuotekehitystyötä, jonka avulla varmistamme teknologisen johtoasemamme. Nopeutamme myös innovaatioidemme kaupallistamista. "

"Valmet on sitoutunut viemään palvelemiaan teollisuudenaloja eteenpäin ja kehitämme ja ylläpidämme vahvaa asemaamme asiakkaidemme luotettavana kumppanina. Yhdessä sitoutuneen ja osaavan henkilöstömme kanssa olemme valmiit tekemään työtä Valmetin, sen omistajien ja asiakkaiden menestymiseksi."

 

Valmetin johtoryhmä

Valmetin johtoryhmä koostuu toimitusjohtaja Pasi Laineen lisäksi liiketoimintalinjojen, maantieteellisten alueiden ja neljän konsernitoiminnon johtajista. Johtoryhmän jäsenet ovat:

Pasi Laine, toimitusjohtaja

Liiketoimintalinjojen johtajat:
Jukka Tiitinen, Palvelut
Jyrki Holmala, Sellu ja energia
Jari Vähäpesola, Paperi

Maantieteellisten alueiden johtajat:
Bill Bohn, Pohjois-Amerikka
Celso Tacla, Etelä-Amerikka
Hannu Mälkiä, EMEA
Aki Niemi, Kiina
Hannu T Pietilä, Aasia ja Tyynenmeren alue
Konsernitoimintojen johtajat:
Markku Honkasalo, Talous  (CFO)
Kari Saarinen, Strategia ja toiminnan kehitys
Julia Macharey, Henkilöstö
Anu Salonsaari-Posti, Markkinointi ja viestintä

* Edellyttää Metson 1.10.2013 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja jakautumisen rekisteröintiä.

 

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet*.

* Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja jakautumisen rekisteröintiä.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy
www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

 

 

Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj *,  puh. 020 484 3200 (kello 14 jälkeen)

Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj*, puh. 050 598 8728

Anu Salonsaari-Posti, viestintä- ja markkinointijohtaja, Valmet Oyj*, puh. 050 453 4262

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com