Metson hallituksen puheenjohtajan ja Metson ja Valmetin toimitusjohtajien esitykset ylimääräisessä yhtiökokouksessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 1.10.2013 klo 10:00  paikallista aikaa

Metso Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous alkaa tänään kello 10.00. Metson hallitus on ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi Metson jakautumissuunnitelman ja päättäisi jakaa Metson kahdeksi yhtiöksi.

Hallituksen puheenjohtajan Jukka Viinasen avauspuheenvuoro käsittelee jakautumista, sen taustoja ja etenemistä.  

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen sekä Valmetin tuleva toimitusjohtaja Pasi Laine esittelevät yhtiöidensä vahvuuksia, strategiaa ja tavoitteita.

Esityksissä ei julkisteta olennaista uutta tietoa ja ne ovat saatavissa Metson verkkosivuilta www.metso.com/fi.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

       

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com