Metso aikoo vahvistaa strategista fokusta ja kiihdyttää kasvua; hallitus on aloittanut mahdolliseen jakautumiseen liittyvän strategiaselvityksen

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.3.2013 klo 09:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa hankkeen, jossa selvitetään yhtiön Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen mahdollista eriyttämistä omaksi yhtiökseen, joka listattaisiin Helsingin Pörssiin. Mahdollisen eriyttämisen jälkeen Metson nykyiset Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio -liiketoiminnot jäisivät nykyiseen yhtiöön.  Suunnitellun järjestelyn tarkoituksena on auttaa molempia yhtiöitä hyödyntämään omia vahvuuksiaan asiakasteollisuuksissaan nopeammin ja tehokkaammin.

Metson hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen sanoo, että Metso on määrätietoisesti kehittänyt liiketoimintojaan viime vuosien ajan pisteeseen, jossa siirtyminen seuraavaan kehitysvaiheeseen olisi luontevinta toteuttaa erillisinä yhtiöinä. "Molemmat yhtiöt ovat vahvoja maailmanlaajuisia toimijoita, joilla on vankka asema omissa asiakasteollisuuksissaan. Yhtiöillä on erilaiset kasvustrategiat ja eriyttämisellä haemme vauhtia strategian toteuttamiseen. Lisäksi selkeämmät liiketoimintarakenteet parantavat fokusta ja nostavat tavoitetasoja. Hallitus myös uskoo, että molemmat yhtiöt nähtäisiin kiinnostavina sijoituskohteina, mikä olisi omiaan lisäämään arvoa osakkeenomistajillemme."

"Kaivos ja maarakennus ja Automaatio sekä Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen kehittäminen erikseen auttaa molempia jo nyt vahvoja kokonaisuuksia hyödyntämään potentiaalinsa täysimittaisesti. Vahvemmin kohdistetusta johtamisesta, tehokkaasta kyvykkyyksien kehittämisestä ja asiakaspalvelusta hyötyisivät puolestaan sekä asiakkaamme että henkilöstömme. Yhtiöillä olisi myös mahdollisuus kehittää teknologia- ja palvelutarjoamaansa tavoilla, jotka parhaiten vastaisivat niiden tavoitteita", sanoo Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen.

Mahdolliseen eriyttämiseen tähtäävässä selvityksessä keskitytään useisiin asiakokonaisuuksiin, jotka liittyvät muun muassa verotukseen ja rahoitukseen. Metso käsittelee mahdollista jakautumista myös asiakkaidensa, toimittajiensa, luottoluokittajiensa, velkojiensa, henkilöstönsä sekä muiden asiaankuuluvien osapuolten kanssa. Metson hallituksen tavoitteena on saattaa selvitysvaihe päätökseen ja julkistaa lisätietoja mahdollisesta eriyttämisestä vuoden 2013 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Vaikka asiassa ei ole tehty päätöksiä, eriytymisen odotetaan toteutuessaan tapahtuvan jakautumisena (osakeyhtiölaissa määritelty osittaisjakautuminen), jonka jälkeen Metsoon jäisivät Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio -liiketoiminnat. Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnat muodostaisivat uuden yhtiön, joka listattaisiin Helsingin Pörssiin. Lähtökohtaisesti uudella yhtiöllä olisi sama omistusrakenne kuin Metsolla ja se olisi siitä täysin riippumaton ilman ristiinomistusta uuden yhtiön ja Metson välillä. Strategiaselvitystä Metsossa johtaa toimitusjohtaja Matti Kähkönen.

Jakautumisen toteutuessa Metson osakkeenomistajien omistus yhtiössä säilyisi muuttumattomana. Lisäksi Metson osakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeena Metson osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa uuden yhtiön osakkeita.

Mikäli Metso päättää edetä jakautumisvalmisteluissa, Metson hallitus odottaa hyväksyvänsä ja rekisteröivänsä jakautumissuunnitelman vuoden 2013 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Metson ylimääräinen yhtiökokous päättäisi jakautumisesta lopullisesti vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Jakautumisen odotettaisiin toteutuvan ja listauksen uuden yhtiön osakkeilla alkavan ennen vuoden 2013 loppua.

Metson merkittävät osakkeenomistajat (Solidium, Cevian Capital, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ovat ilmaisseet tukensa hallituksen päätökselle aloittaa strategiaselvitys mahdollisesta jakautumisesta.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antavat:

Jukka Viinanen, hallituksen puheenjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000

Metso järjestää suomenkielisen lehdistötilaisuuden tänään 25.3.2013 kello 12.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 9A, Helsinki. Kansainvälinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään 25.3.2013 klo 15.00 ja siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 7162 0077 (koodi:930570). Nauhoitus puhelinkonferenssista on saatavilla 8.4.2013 asti numerossa +44 20 7031 4064 (koodi: 930570)

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com