Yhdysvaltalainen tuomioistuin totesi Metson patentin mitättömäksi ja kumosi aiemman myönteisen päätöksen patenttiloukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä

Metso Oyj:n pörssitiedote 15.5.2013 klo 15:35

USA:n patenttiasioiden valitustuomioistuin on antanut Metsolle kielteisen
päätöksen ja todennut Metson patentin olevan kiistaa koskevalta osin mitätön
vireillä olevassa Metson ja Terexin omistaman Powerscreen International Ltd:n
(nykyiseltä nimeltään Terex GB Ltd) välisessä patenttiloukkaamista koskevassa
kiistassa. Kiista koskee eräisiin Metson liikuteltaviin murskaus- ja
seulontalaitteisiin liittyvien kuljettimien patenttioikeuksia.
Valitustuomioistuin kumosi New Yorkin alioikeuden aiemmin antamat tapausta
koskevat Metsolle myönteiset päätökset (kts. Metson pörssitiedotteet 7.12.2010
ja 12.12.2011)

Metso hakee valitustuomioistuimen nyt antaman päätöksen kumoamista.  Kiistan
lopullinen päätös on odotettavissa vuoden 2014 aikana.

Metso ei ole kirjannut korvaussummaa tulokseensa tapaukseen liittyvien aiempien
päätösten perusteella.  Metso kirjaa mahdollisen korvaussumman tulokseensa vasta
kun oikeudenkäynnin lopullinen päätös on selvillä eli aikaisintaan vuonna 2014.

Metson kaivos- ja maarakennusalan asiantuntijat tarjoavat aina sopivinta
teknologiaa, prosesseja, laitteita sekä niihin liittyviä palveluja
asiakkaillemme murskeentuotantoon, maarakennukseen, kaivostoimintaan ja
mineraalien prosessointiin sekä metallin- ja jätteenkierrätykseen. Expect
results.

 www.metso.com/miningandconstructionMetso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Erica Aminoff, lakiasiainjohtaja, Kaivos ja maarakennus, Metso, puh.
020 484 3246

Juha Rouhiainen, Sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 020 484 3253Metso OyjHarri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com