Uuden jakson alkaminen Neles Oyj:n osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Neles Oyj:n pörssitiedote 15.12.2020 klo 9:25 paikallista aikaa

Neles Oyj:n hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("PSP") yhtiön ylimmälle johdolle, viivästetystä osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä muulle johdolle ja valituille avainhenkilöille ("DSUP") sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("RSP") täydentävänä järjestelmänä erityistilanteita varten.

Neles tiedotti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän alkamisesta alunperin 1.7.2020 annetulla tiedotteella.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) 2021 - 2023

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2021 – 2023, alkaa vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen tälle ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2021-2023-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat Neleksen osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys sekä osakekohtainen tulos (EPS).

Neleksen johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan PSP 2021-2023-ohjelmaan.

Jos PSP 2021 – 2023-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 277.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Viivästetty osakepohjainen palkkiojärjestelmä (DSUP) 2021 - 2023

DSUP 2021 – 2023 on ensimmäinen yksittäinen ohjelma DSUP-rakenteessa. DSUP 2021 – 2023 alkaa vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan rahassa keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen tälle ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

DSUP 2021 – 2023-ohjelmassa osallistujia palkitaan heidän henkilökohtaisista suorituksistaan sekä yhtiö- tai liiketoiminta-aluetason tuloksista vuoden mittaisella suoritusjaksolla, joka koostuu kalenterivuodesta 2021. Vuodelta 2021 mahdollisesti ansaittu palkkio konvertoidaan synteettisiksi osakeyksiköiksi noin kaksivuotisen osakekurssiin sidotun jakson ajaksi. Palkkio maksetaan sen jälkeen rahassa keväällä 2024 Neleksen osakkeen maksuhetken mukaisen arvon perusteella.

Jos DSUP 2021 – 2023-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 1,7 miljoonaa euroa (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Palkkioiden lopullinen kokonaisarvo saattaa poiketa olennaisesti tästä arviosta riippuen Neleksen osakkeen arvon kehityksestä yllä mainitun, osakekurssiin sidotun jakson aikana.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP) 2021 - 2023

Seuraava ohjelma RSP-rakenteessa, RSP 2021 – 2023, alkaa vuoden 2021 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmänä erikseen valituille Neleksen avainhenkilöille erityistilanteissa.

RSP 2021-2023-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 46.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Kunkin ohjelman nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Neleksen osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla.

Neles soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan Neleksen johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Neleksessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Lisätietoja:

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, Neles Oyj, puh. 0400 954 141

Neles Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Media

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

neles.com/fi, Twitter.com/nelesflow