Neles julkistaa tietoja Covid-pandemian vaikutuksesta liikevaihtoon vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä; markkinanäkymät ennallaan

Neles Oyj:n pörssitiedote 24.3.2021 klo 14:00 paikallista aikaa

Neles on päättänyt sulkea väliaikaisesti Brasilian toimituskeskuksensa siellä esiintyneiden Covid-19 -tapausten takia. Toimenpiteellä halutaan suojella henkilöstöä ja heidän läheisiään.

Tämän hetken näkemyksen mukaan Brasilian toimituskeskuksen väliaikaisella sulkemisella ja sen aiheuttamalla liikevaihdon viivästymisellä myöhemmille neljänneksille, sekä muun tilauskannan toimitusten ajoituksilla ja valuuttakurssivaihteluilla ennakoidaan olevan negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ensimmäisellä neljänneksellä.  Liikevaihdon arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa tai enemmän alle edellisen vuoden vertailukauden. Raportoitavan liikevaihdon viivästykset otetaan kiinni loppuvuoden aikana.

Markkina-aktiviteetti on odotetusti piristynyt alkuvuodesta. Aiemmin annetun markkinanäkymän mukaisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tilaukset tulevat kuitenkin olemaan merkittävästi alle vertailukauden tason, joka oli erittäin vahva. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin Covid-19 -pandemia ei vielä oleellisesti vaikuttanut.

Neles pitää voimassa 3.2.2021 antamansa markkinanäkymän:

Sellu- ja paperiprojekteissa markkinoiden aktiviteetin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien markkina-aktiviteetin odotetaan pysyvän vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon tyydyttävällä tasolla. Projektien lykkäykset ja globaalit epävarmuustekijät heikentävät näkyvyyttä kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektiliiketoiminnassa.

Palveluiden sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkinoiden odotetaan vähitellen paranevan vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon heikolta tasolta. Suuria huoltoseisokkeja lykätään edelleen Covid-19-pandemian ja asiakkaiden tiukan kassanhallinnan vuoksi.

Meneillään oleva Covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla Nelekselle tärkeillä markkinoilla.

Markkinanäkymät edustavat johdon odotuksia tulevalta kuudelta kuukaudelta, ellei toisin mainita.

Neles Oyj

Simo Sääskilahti, Talous- ja rahoitusjohtaja
Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow