Neleksen hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Neles Oyj, pörssitiedote, 1. heinäkuuta 2020 kello 18:00

Neles Oyj:n hallitus on tänään pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:  

 • hallituksen valiokuntien nimitykset ja toimitusjohtajan sijaisen nimitys
 • yhtiön kannattavan kasvun strategian vahvistaminen ja hyväksyminen
 • yhtiön keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden vahvistaminen ja hyväksyminen
 • päivitys tiedonantopolitiikkaan

Nimitykset

Hallituksen valiokunnat

Hallitus nimitti seuraavat valiokunnat ja jäsenet:

 • Tarkastusvaliokunta: Anu Hämäläinen (puheenjohtaja), Britta Giesen, Niko Pakalén ja Petter Söderström
 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta: Jukka Moisio (puheenjohtaja), Mark Vernon and Teija Sarajärvi

Toimitusjohtajan sijainen

Kuten aikaisemmin tiedotettiin, Neles Oyj:n toimitusjohtaja on Olli Isotalo. Hallitus nimitti toimitusjohtajan sijaiseksi Neleksen talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden. Hallituksen lisäksi toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja ovat Neleksen EU:n  asetusten mukaiset (Market Abuse Regulation, ”MAR”) johtohenkilöt.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän nimitykset julkaistiin kokonaisuudessaan 23. kesäkuuta 2020.

Kannattavan kasvun strategia ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Hallitus vahvisti ja hyväksyi 25. toukokuuta 2020 julkaistun kannattavan kasvun strategian ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Neleksen visiona on tulla johtavaksi venttiili- ja venttiiliautomaatioratkaisuja tarjoavaksi monialayhtiöksi, joka määrittelee luotettavuuden uudelleen virtauksensäädössä. Neles tavoittelee kannattavaa kasvua markkinoita nopeammin ja jatkaa organisaationsa ja toimintojensa kehittämistä varmistaakseen strategiansa menestyksekkään toteuttamisen.

Strategian mukaiset vahvistetut keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • saatuja tilauksia yli miljardin euron arvosta vuoden 2025 tietämillä
 • vähintään 5 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvutavoite
 • EBITA-marginaali vähintään 15 prosenttia; samalla panostaen kasvuun
 • vahva tase (nettovelka/EBITDA vähemmän kuin 2,5); samalla panostaen kasvuun
 • osingonmaksu noin 40 prosenttia nettotuloksesta (ilman yritysostoihin liittyviä PPA-poistoja).

Neleksen strategiset tavoitteet ovat keskipitkän aikavälin tavoitteita eivätkä kuvaa arviota yhtiön lähiajan tuloksesta, koska koronaviruspandemialla on epäsuotuisa vaikutus Neleksen liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä.

Neles julkaisee puolivuotiskatsauksensa 5. elokuuta 2020.

Päivitys tiedonantopolitiikkaan

Hallitus vahvisti, että Neles noudattaa 30 päivän hiljaisen jakson periaatetta ennen taloudellisen tiedon julkistamista. Tuona aikana Neles ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia tai kommentoi yrityksen taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Tiedonantopolitiikka on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, Neles Oyj, p. 0400 954141

Neles Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Media

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 1.7.2020.

www.neles.com, Twitter