Metson pääomamarkkinapäivä

Metso Oyj:n pörssitiedote 8.6.2010 klo 08:30

Metso järjestää tänään ja huomenna pääomamarkkinapäivän eli Capital Markets Day
2010 -tapahtuman analyytikoille ja sijoittajille Kirkkonummella ja Porissa.
Tapahtumassa käsitellään sitä, miten Metso hyödyntää elpyvien markkinoiden
mahdollisuuksia kestävien ratkaisujensa avulla. Esityksiä pitävät sekä konsernin
että ulkopuoliset kaivos- ja bioenergiamarkkinoiden asiantuntijat.

"Olemme nähneet maailmantalouden elpymisen vauhdittuvan ja myönteiset merkit
useimpien asiakasteollisuuksiemme kysynnässä ovat jatkuneet.  Asiakkaiden
kohentuvat kapasiteetin käyttöasteet tukevat palveluliiketoimintaamme ja
useimmat asiakkaamme ovat asteittain saamassa luottamusta lisätäkseen
investointitasojaan. Seuraamme eteläisen Euroopan taloustilannetta, mutta sillä
ei tähän mennessä ole ollut olennaista vaikutusta maailmanlaajuiseen
kysyntäympäristöömme", sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta.

"Uskomme Metson olevan vahvempi kuin puolitoista vuotta sitten. Kehitystämme
tukevat kehittyvien markkinoiden voimakkaana jatkuva kasvu, vahva
palveluliiketoimintamme ja ympäristöratkaisujemme kasvava kysyntä. Olemme
lisänneet  kustannusrakenteemme joustavuutta ja vahvistaneet taloudellista
asemaamme. Jatkamme määrätietoista työtä pitkän aikavälin taloudellisten
tavoitteiden saavuttamiseksi", kommentoi Eloranta.

Metson johdon pääomamarkkinapäivän esitykset ovat saatavilla verkkosivuillamme
englanniksi osoitteessa www.metso.com/investors. Webcast-tallenteet esityksistä
ovat saatavissa samasta verkko-osoitteesta 8.6.2010 aikana.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>

Lisätietoja antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 040 530 0778


Metso OyjOlli Vaartimo
varatoimitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com