Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi                                                                              

Metso Oyj, pörssitiedote, 23.1.2017 klo 15:15 paikallista aikaa
 
Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus
Metso Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 23.3.2017, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola, Peter Carlsson ja Arja Talma. Wilson Nélio Brumer on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä sekä riippumattomuusarviot ovat saatavilla yhtiön internet-sivulla www.metso.com.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa, muille hallituksen jäsenelle 50 000 euroa, sekä lisäpalkkioina hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa. 
 
Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiot pysyvät samoina kuin edellisellä toimikaudella. Hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2017 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset vuoden 2017 yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus
Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2017 yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunta

Metson yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunnan jäseniä ovat Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy), Niko Pakalén (Partner, Cevian Capital AG), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Mikko Mursula (sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä Metson  hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius asiantuntijajäsenenä.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Kari Järvinen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 10 830 8905

Metso Oyj

Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja 

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com