Metson nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metson nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 14.1.2015 klo 12:15 paikallista aikaa


Metso Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 27.3.2015, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2015 yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius,
Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina
Kopola ja Eeva Sipilä toimikaudeksi, joka kestää vuoden 2016 varsinaiseen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan
valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2016
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville
hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa,
kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa, ja hallituksen jäsenistä
valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja palkitsemis-
ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa lisäpalkkioina.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja
niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa
kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen
nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen
jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla
kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan
kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on
julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan vuoden 2015
yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön
edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten
hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön
edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2015
yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunta

Metson yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Jonas
Synnergren (Partner, Cevian Capital) ja jäseninä Kari Järvinen (toimitusjohtaja,
Solidium Oy), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Varma), Harri Sailas (toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
) sekä Metson Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius
asiantuntijajäsenenä.
Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja
kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä
käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien
käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja
kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna
2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan
noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup
Lisätietoja antaa:

Jonas Synnergren, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. + 46 8 545 67565
(ruotsiksi ja englanniksi)

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com