Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta käynnistää kustannussäästöohjelman kilpailukykynsä parantamiseksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.4.2013 klo 12:15 paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta käynnistää
maailmanlaajuisen kustannuskilpailukykyohjelman vastatakseen markkinoiden
muutoksiin ja parantaakseen kannattavuuttaan. Ohjelman tavoitteena on pienentää
liiketoiminnan vuotuisia kustannuksia noin 100 miljoonalla eurolla vuoteen 2016
mennessä.

"Parannamme tämän ohjelman avulla kustannuskilpailukykyämme tilanteessa, jossa
markkinoilla tapahtuu edelleen merkittäviä rakenteellisia muutoksia", sanoo
Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan johtaja Pasi Laine.
"Pyrimme tukemaan tällä myös merkittävästi kannattavuutemme myönteistä
kehitystä."

Toimintaympäristössä tapahtuneet pysyvät rakenteelliset muutokset ovat
vaikuttaneet Metson Massa, paperi ja voimantuotannon liiketoimintaan heikentäen
sen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tilanteen perimmäiset syyt liittyvät
paperikoneiden kysynnän jatkuvaan heikkenemiseen ja aiempaa halvempien
teknologiaratkaisujen lisääntyneeseen kysyntään.

"Uudet viestintäteknologiat vähentävät edelleen kirjoitus- ja painopapereiden
kysyntää, minkä vuoksi niitä valmistavien koneiden markkinat ovat supistuneet.
Nykyistä kevyempi kustannusrakenne ja suurempi joustavuus ovat välttämättömiä
voidaksemme kilpailla markkinoilla tehokkaasti", Pasi Laine sanoo.

 "Voimantuotantoteollisuudessa vallitsee Euroopassa heikon kysynnän jakso ja
Pohjois-Amerikassa kysyntä on vähentynyt voimakkaasti liuskekaasun aiheuttaman
energian hinnan laskun vuoksi. Meidän on ryhdyttävä toimiin
kokonaiskustannustemme pienentämiseksi, jotta voimme saada uusia tilauksia
tavoitteemme mukaisella kannattavuustasolla", hän lisää.

Ohjelman suunnittelu alkaa nyt Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoiminnan kaikissa organisaatioissa ja toimipaikoissa kautta maailman. Kun
suunnittelu jatkuu ja konkretisoituu, siitä tiedotetaan henkilöstölle ja
sidosryhmille.


Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut. Expect results.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/power, www.twitter.com/MetsoPulpPaper


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Pasi Laine, johtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 020 484 3200

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh.  020 484 3010Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com