Metson jakautumisprosessi etenee - Markku Honkasalo tulevan Valmet Oyj:n talousjohtajaksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 20.8.2013 klo 10:05 paikallista aikaa

Markku Honkasalo, OTK, eMBA, on nimitetty Valmet Oyj:n* talousjohtajaksi (CFO).
Hän aloittaa uudessa tehtävässään 2. syyskuuta 2013 ja raportoi yhtiön
toimitusjohtaja Pasi Laineelle.

Markku Honkasalo on aiemmin toiminut Rautaruukki Oyj:n talous- ja
rahoitusjohtajana ja Myllykoski Oyj:n hallinto- ja lakiasianjohtajana. Ennen
siirtymistään teollisuuden palvelukseen hän toimi useissa eri tehtävissä
pankkisektorilla.


Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin
itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet*.

* Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja jakautumisen
rekisteröintiä.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy
www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup


Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan johtaja, puh.
+358 20 484 3200Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com