Metson jakautumisessa muodostettava Valmet jatkaa kustannuskilpailukykyohjelmaansa Energia- ja Kudokset -liiketoiminnoissaan

Metso Oyj:n pörssitiedote 21.10.2013 klo 10:00 paikallista aikaa

Metson jakautumisessa muodostettava Valmet (Metson Massa, paperi ja
voimantuotanto -liiketoiminta)  jatkaa huhtikuussa 2013 käynnistämäänsä
(pörssitiedote 23.4.2013) maailmanlaajuista kustannuskilpailukykyohjelmaansa
sopeutuakseen markkinoiden muutoksiin. Alkuperäisestä aikataulusta nopeutetun
ohjelman tavoitteena on noin sadan miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoteen
2015 mennessä. Ohjelman kolmannessa vaiheessa aloitetaan lakisääteiset
yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ja Ruotsissa henkilöstövähennyksistä Energia-
liiketoiminnassa, joka on osa Sellu ja Energia-liiketoimintalinjaa sekä
Kudokset-liiketoiminnassa, joka on osa Palvelut-liiketoimintalinjaa.

Molemmissa liiketoiminnoissa suurin osa vähentämistoimista arvioidaan
toteutettavan vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Tavoitteena on saavuttaa neuvottelujen tuloksena noin 25 miljoonan euron säästöt
vuotuisissa toimintakustannuksissa. Säästöjen arvioidaan toteutuvan
täysimääräisinä vuoden 2014 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen.

Sadan miljoonan euron kustannuskilpailukykyohjelman puitteissa on aiemmin tänä
vuonna ilmoitettu vähentämisistä, joiden tuloksena saavutetaan noin 75 miljoonan
euron vuotuiset kustannussäästöt.Energia-liiketoiminta

Markkinatilanne energiamarkkinoilla on jatkunut haasteellisena. Euroopan
energiamarkkinaan vaikuttaa hiljainen talouskasvu ja poliittinen epävarmuus
koskien uusiutuvan energian tukihankkeita, kun taas Pohjois-Amerikan markkinaan
vaikuttaa maakaasun alhainen hinta, mikä on vähentänyt biomassan ja kivihiilen
käyttöä. Nyt aloitettavilla säästötoimenpiteillä Energia-liiketoiminta pyrkii
parantamaan liiketoimintansa tulosta, turvaamaan pitkän aikavälin
kilpailukykynsä sekä sopeuttamaan toimintansa edelleen haastavaan
markkinatilanteeseen.

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Energia-liiketoiminnassa kaikkia
henkilöstöryhmiä Suomessa ja Ruotsissa. Arvioitu henkilöstövähennystarve on
yhteensä 390 henkilöä, joista Suomessa 220 henkilöä, Ruotsissa 120 henkilöä ja
muissa maissa 50 henkilöä. Lisäksi Suomessa neuvotellaan kaikkia
henkilöstöryhmiä koskevista mahdollisista lomautuksista.Tällä hetkellä Energia-
liiketoiminta työllistää maailmanlaajuisesti noin 1820 henkilöä, joista 1030
Suomessa, 470 Ruotsissa ja 320 muissa maissa. Suunniteltujen vähennysten
taustalla ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan
uudelleenjärjestelyt.

Osana säästötoimia suunnitellaan oman kattilavalmistuksen vähentämistä Suomessa
ja Ruotsissa. Suunnitelmaan voi sisältyä Messukylän tehtaan sulkeminen Suomessa
sekä tuotantokapasiteetin vähentäminen Göteborgin tehtaalla Ruotsissa ja
Lahdesjärven tehtaalla Suomessa, mikäli neuvottelujen tuloksena niin päätetään.
Muut vähentämistoimet voivat olla esimerkiksi irtisanomisia, sisäisiä siirtoja,
eläkejärjestelyjä, määräaikaisten työsuhteiden päättymisiä ja lomautuksia, sekä
työn ulkoistamista ja keskittämistä, mikäli neuvottelujen tuloksena niin
päätetään.Kudokset-liiketoiminta

Myös paperikonekudos- ja suodatinkangasmarkkinoilla kilpailutianne on jatkunut
haasteellisena, mikä on heikentänyt liiketoiminnan kannattavuutta. Kudokset-
liiketoimintayksikkö uudelleenorganisoi toimintaansa ja keventää
kustannusrakennettaan kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä ovat Kudokset-liiketoimintayksikön kaikki
toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt Suomessa. Arvioitu
henkilöstövähennystarve on yhteensä 35 henkilöä, joista Suomessa noin 25
henkilöä ja ulkomaan yksiköissä noin 10 henkilöä. Tällä hetkellä Kudokset-
liiketoiminta työllistää maailmanlaajuisesti noin 1300 henkilöä.

Säästötoimet sisältävät esimerkiksi irtisanomisia, eläkejärjestelyitä ja
määräaikaisten työsuhteiden päättämisiä, mikäli neuvottelujen tuloksena niin
päätetään.Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin,koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin
itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy
www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Energia-liiketoiminta:
Jyrki Holmala, johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Metso Oyj, puh.
020 14121

Ruotsi: Lina Stolpe, toimitusjohtaja, Metso Power AB, Sellu ja energia
-liiketoimintalinja, Metso Oyj, puh. +46 31 50 10 00

Kudokset-liiketoiminta:
Jari Stålhammar, johtaja, Kudokset-liiketoiminta, Palvelut-liiketoimintalinja,
Metso Oyj, puh. 010 404 9000

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com