Metson hallitus päätti ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmista

Metson hallitus päätti ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmista

Metson hallitus päätti ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmista          

Metso Oyj:n pörssitiedote14.12.2017 klo 18:30  paikallista aikaa
 
Metson hallitus on päättänyt yhtiön ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmista. Ohjelmissa on kolme rakennetta: suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä, ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä ja viivästetty osakepalkkiojärjestelmä. Kilpailukykyisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Metson osakkeenomistajien ja yhtiön johdon tavoitteet Metson arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso

Hallitus hyväksyi uuden ansaintajakson aloituksen ylimmän johdon suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä (PSP), joka alun perin julkistettiin 10.12.2014.

PSP 2018-2020 alkaa vuoden 2018 alussa, ja mahdolliset palkkiot maksetaan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla, jos hallituksen asettamat ansaintatavoitteet saavutetaan.

Vuosien 2018-2020 ohjelmasta mahdollisesti maksettava osakepalkkio perustuu Metson osakkeen kokonaistuottoon kyseisinä kalenterivuosina.  Ohjelman piiriin kuuluu 11 henkilöä Metson ylimmästä johdosta, ja palkkioiden enimmäismäärä on enintään 160 000 osaketta (brutto ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso

Hallitus hyväksyi myös uuden ansaintajakson aloituksen yhtiön täydentävässä ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP), joka alun perin julkistettiin 10.12.2014.

RSP 2018-2020 alkaa vuoden 2018 alussa, ja mahdolliset osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021.

Ohjelmassa jaetaan palkkioina enintään 50 000 osaketta (brutto ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Uusi johdon viivästetty osakepalkkiojärjestelmä

Lisäksi hallitus päätti perustaa uuden, johdolle tarkoitetun suoritukseen ja osakkeen arvoon perustuvan pitkän aikavälin viivästetyn osakepalkkiojärjestelmän (Deferred Share Unit Plan). PSP-ohjelmaan kuuluvat johtajat eivät voi saman vuoden aikana osallistua viivästettyyn osakepalkkio-ohjelmaan.

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden ohjelmista. Järjestelmässä osallistujia palkitaan heidän henkilökohtaisista sekä koko yhtiön tuloksista, joita arvioidaan vuoden ajalta. Mahdollisten palkkioiden lopullinen arvo määräytyy Metson osakekurssin perusteella kahden vuoden ajalta.

Vuosien 2018-2020 ohjelma alkaa vuoden 2018 alussa, ja mahdolliset palkkiot maksetaan rahana keväällä 2021, jos hallituksen asettamat ansaintatavoitteet saavutetaan. Ensimmäiseen ohjelmaan valitaan noin 120 osallistujaa.

Kunkin seuraavan ohjelman aloitus edellyttää hallituksen erillistä hyväksyntää.

Ensimmäisessä ohjelmassa (2018-2020) maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on noin 9 miljoonaa euroa (brutto ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä) perustuen Metson keskimääräiseen osakekurssiin 13.12.2017. Tämän ohjelman palkkioiden lopullinen arvo määräytyy hallituksen asettamien ansaintatavoitteiden (2018) ja Metson osakekurssin kehityksen (2019-2020) perusteella.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.
metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3119

Metso Oyj

Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com