Metsolle uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Metso Oyj:n pörssitiedote 15.11.2011 klo 9:00

 * Liikevaihdon 10 prosentin keskimääräinen vuosittaisen kasvun tavoite säilyy
  ennallaan
 * Osakekohtaisen tuloksen kasvutavoitteena on ylittää myynnin kasvu
 * Liiketoimintasegmenteille on määritelty kannattavuustavoitteet (EBITA %)
 * Tavoite sitoutuneen pääoman tuotolle ennen veroja (ROCE) on yli 20 %Metson hallitus on päättänyt yhtiön uuteen strategiaan liittyvistä pitkän
aikavälin taloudellisista tavoitteista.

"Tavoitteenamme on omistaja-arvon lisääminen kasvun ja kannattavuuden avulla.
Keskitymme kasvuun niissä liiketoimissamme, joissa meillä on mahdollista
saavuttaa vahva globaali asema. Palveluliiketoiminnan korkea osuus on omistaja-
arvon kannalta tärkeää ja siksi tavoittelemme vahvaa palveluliiketoiminnan
kasvua kaikissa segmenteissä", Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen sanoo.

"Kannattavuutta mittaamme konsernin osakekohtaisella tuloksella ja segmenttien
EBITA-marginaalilla. Uusilla segmenttikohtaisilla kannattavuustavoitteilla
pyrimme parantamaan liiketoimintojemme läpinäkyvyyttä. Uskomme, että
liikevaihdon ja tuloksen kasvu yhdistettynä korkeaan sijoitetun pääoman tuottoon
ovat tärkeimmät tekijät omistaja-arvomme kehittymiselle tulevaisuudessa.
Ennätyskorkea tilauskantamme ja vahva taseemme antavat meille hyvät lähtökohdat
kasvaa", Kähkönen jatkaa.

Uudet tavoitteet korvaavat elokuussa 2008 asetetut taloudelliset tavoitteet:Kasvu


Liikevaihdon kasvutavoite on säilynyt ennallaan eli tavoittelemme vuosittain
keskimäärin yli 10 prosentin kasvua (CAGR). Palveluliiketoiminnassa tavoitteemme
on yli 10 prosentin liikevaihdon vuosittainen kasvu.


Kannattavuus

Uutena tavoitteenamme on konsernin osakekohtaisen tuloksen kasvu myynnin kasvua
nopeammin.

Segmenteille on asetettu omat kannattavuustavoitteet (EBITA-%, tulos ennen
rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä kertaluonteisia
eriä). Niiden vaihteluvälit heijastavat liiketoimintojemme toisistaan eroavia
piirteitä:

+-------------------------------+----------------+----------------+
|Segmentti           |Minimi EBITA*-% |Tavoite EBITA*-%|
|                |(heikko kysyntä)|(hyvä kysyntä) |
+-------------------------------+----------------+----------------+
|Kaivos- ja maarakennus     |   10 %   |   15 %   |
+-------------------------------+----------------+----------------+
|Automaatio           |   11 %   |   16 %   |
+-------------------------------+----------------+----------------+
|Massa, paperi ja voimantuotanto|     6 %   |     9 %   |
+-------------------------------+----------------+----------------+
* ennen kertaluonteisia eriäPääoman tehokkuus

Sitoutuneen pääoman tuotto ennen veroja (ROCE-%) on yksi Metson tärkeimmistä
mittareista ja siinä tavoittelemme yli 20 prosentin tuottoa (ilman merkittävien
yrityskauppojen vaikutusta).

Pääomarakenne

Tavoitteenamme on säilyttää vakaa luottoluokitus (solid investment grade).
Tavoitetta ei ole muutettu.

Myös osinkopolitiikkamme on ennallaan. Tavoitteenamme on jakaa vuosittain
osinkona tai muilla keinoilla palauttaa pääomaa (mm. takaisinosto-ohjelmat ja
lunastukset) vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta.


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 29 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com