Metso vahvisti tilaussopimuksen CMPC Celulose Riograndensen kanssa

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.6.2013 klo 14:15 paikallista aikaa

Metso ja CMPC Celulose Riograndense S.A. (CMPC) ovat vahvistaneet sopimuksen,
jonka mukaan Metso toimittaa keskeisen teknologian CMPC:n Guaíba II
-sellulinjalle Brasiliaan. Projektin kokonaisarvo on noin 800-900 miljoonaa
euroa, josta Metson omat laitteet ja järjestelmät muodostavat noin 400 miljoonaa
euroa.

Uusi sellulinja laajentaa Guaíban sellutehdasta. Linjan kapasiteetti on 1,3
miljoonaa tonnia vuodessa ja se voidaan nostaa 1,5 miljoonaan tonniin pienin
investoinnein.  Eteläiseen Brasiliaan Rio Grande do Sulin osavaltioon
rakennettavan uuden sellulinjan suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2015
ensimmäisen puoliskon aikana.

Metson toimitus sisältää sellulinjan keskeiset osat: sellun keitto ja
kuitulinja, sellun kuivatus ja paalaus, haihduttamo, soodakattila, kaustisointi
ja meesauuni ja kaikki prosessialueet kattava automaatiojärjestelmä sekä
käyttäjien koulutussimulaattori.

Pääosa tilauksesta sisältyy Metson Massa, paperi ja voimantuotannon vuoden 2013
toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Automaatiopaketti sisältyy Metso
Automaation vuoden 2013 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

Tilauksen toimittavat Metson yksiköt Euroopassa ja Brasiliassa. Sen
työllisyysvaikutus on noin 300 henkilötyövuotta Metsolle. Rakentamisen
huippuvaiheen aikana työmaalla  Metsolle työskentelee noin 4 000 henkilöä.

"Sopimuksen vahvistamisen myötä saavutamme tärkeän virstanpylvään uuden
sellutehtaan rakentamisessa Brasiliaan. Tämä on merkittävä vaihe Guaíba II
-projektissa, johon liittyy paljon resursseja ja henkilöitä, jotka ovat
työskennelleet väsymättä ja ammattimaisesti. Metson ammattitaito ja sitoutuminen
työterveyteen ja turvallisuuteen olivat avaintekijöitä CMPC:n päätöksenteossa",
toteaa Empresas CMPC:n johtaja Gonzalo García.

"Tämä CMPC:ltä saatu suuri tilaus on tunnustus Metson vahvalle
kokonaisosaamiselle selluteollisuuden laitetoimittajana", toteaa Metson Massa,
paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan johtaja Pasi Laine. "Se on osoitus
asiakkaidemme luottamuksesta meihin kokonaisten sellutehtaiden rakentajina ja
paikallisesti kehitettyyn tietotaitoomme."

CMPC Celulose Riograndense kuuluu chileläiseen CMPC Celulosa -konserniin, joka
on yksi Latinalaisen Amerikan suurimpia metsäyhtiöitä. Sen Chilessä ja
Brasiliassa sijaitsevilla tehtailla valmistetaan noin 2,8 miljoonaa tonnia
sellua vuodessa.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin
itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet*.

* Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy,
www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup


Lisätietoja lehdistölle antavat:
Pasi Laine,  johtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 020 484 3200

Celso Tacla, aluejohtaja, Etelä-Amerikka, Massa, paperi ja voimantuotanto,
Metso, puh.  + 55 41 3341 4444


Metso Oyj


Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com