Metso toimittaa kartonginvalmistuslinjan Saica Containerboardille Isoon-Britanniaan

Metso Oyj:n yhtiötiedote18.3.2010 klo 15:00 paikallista aikaa

Metso toimittaa kevyttä ulkopakkauskartonkia valmistavan tuotantolinjan Saica
Containerboard UK Ltd. -yhtiölle Partington Wharfsideen, Traffordiin,
Manchesterin lähelle Isoon-Britanniaan. Tuotantolinja otetaan käyttöön vuoden
2012 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tilauksen kokonaisarvo on noin 60
miljoonaa euroa. Tilaus kirjataan Metson Paperi- ja kuituteknologian ja Energia-
ja ympäristöteknologian ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatuihin
tilauksiin.

Metson toimitus sisältää paperikoneen lisäksi lyhyenkierron, pulpperit ja
ilmajärjestelmät. Metson laajaan automaatiopakettiin sisältyvät  prosessi-,
kone- ja laadunohjausjärjestelmät. Metso toimittaa prosessiohjausjärjestelmän
myös Partingtonin tehtaan yhteydessä toimivalle uudelle yhdistetylle lämmön- ja
sähköntuotantolaitokselle. Toimitettavan koneen vuosituotantokapasiteetti on
noin 400 000 tonnia 100 % kierrätysmassasta valmistettua lainer- ja
flutingkartonkia.

Saica Containerboard UK Ltd. on espanjalaisen perheomisteisen SAICA:n
tytäryhtiö. SAICA on maailman johtava kierrätyspaperipohjaisen kevyen
ulkopakkauskartongin valmistaja, joka työllistää yli 8 000 henkilöä Espanjassa,
Ranskassa, Portugalissa, Italiassa, Irlannissa sekä Isossa-Britanniassa. Yhtiön
vuotuinen liikevaihto on 2,2 miljardia euroa.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>


Lisätietoja lehdistölle antaa:
Jari Koikkalainen, myyntijohtaja, Paperit-liiketoimintalinja, Metso, puh.
040 838 8950

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso OyjOlli Vaartimo
varatoimitusjohtajaKati Renvall
viestintäjohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com <http://www.metso.com>