Metso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n pörssitiedote 30.3.2011 klo 16:50 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2010 tilinpäätöksen
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilivuodelta 2010. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat
hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja
osakeannista.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta 1,55
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 4.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2011.

Yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja
varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Frimanin. Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin Ozey K. Horton, Jr. Hallituksen jäseninä jatkavat Mikael von
Frenckell, Christer Gardell, Yrjö Neuvo, Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
92 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
56 000 euroa ja jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille
hallituksen jäsenille joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan
kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on
muualla Euroopassa 1 200 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka
on Euroopan ulkopuolella 2 400 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he
osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.  Yhtiökokous päätti, että
vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Metso Oyj:n
osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon
kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2011 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitystoimikunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 13.4.2011 alkaen luettavissa yhtiön internet-
sivuilla osoitteessa www.metso.com.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj


Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com