Metso Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän 2009-2011 mukainen omien osakkeiden luovutus

Metso Oyj:n pörssitiedote 13.4.2012 klo 17:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n hallitus päätti lokakuussa 2008 osakepalkkiojärjestelmästä vuosille
2009-2011. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Metson
osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä
sitouttaa johto yhtiöön tarjoamalla heille yhtiön osakkeiden omistukseen
perustuva palkkiojärjestelmä.

Toteuttaakseen osakepalkkioiden maksun osakepalkkiojärjestelmän ehtojen
mukaisesti Metson hallitus on 13.4.2012 päättänyt enintään 128 890 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta järjestelmän piiriin kuuluvalle
83 henkilölle suunnatulla maksuttomalla osakeannilla. Osakeanti perustuu yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2012 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutettavien omien osakkeiden lopullinen lukumäärä sekä lopullinen
osallistujalista on riippuvainen tiettyjen osakepalkkiojärjestelmän mukaisten
ehtojen täyttymisestä osakkeiden luovutushetkellä, arviolta 27.4.2012.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com