Metso Oyj:lle myönteinen tulos suostumusten hakumenettelyssä tiettyjen sen EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta

Metso Oyj:lle myönteinen tulos suostumusten hakumenettelyssä tiettyjen sen EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta

Metso Oyj:n pörssitiedote 30.10.2019 klo 13:00 paikallista aikaa

Metso Oyj ilmoittaa positiivisen tuloksen liittyen suostumusten hakumenettelyyn, jolla se haki suostumuksia ja vapautuksia ulkona olevien joukkovelkakirjojen haltijoilta koskien tiettyjä joukkovelkakirjasarjoja, jotka on laskettu liikkeeseen sen EMTN-ohjelman puitteissa, jokaisen tällaisen joukkovelkakirjasarjan osalta erikseen tehtävän joukkovelkakirjojen haltijoiden ylimääräisen kokouksen hyväksyvän päätöksen saamiseksi liittyen:

(a) Metso Oyj:n korvaamiseen Outotec Oyj:llä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana Metso Oyj:n osittaisjakautumisen ja Metso Oyj:n Minerals-liiketoiminnan ja Outotec Oyj:n yhdistymisen täytäntöönpanon Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin rekisteröimisen päivänä, jonka on tarkoitus tapahtua vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät, (”Jakautuminen”), (b) vapautukseen ja valtuutuksen antamiseen koskien mitä tahansa joukkovelkakirjojen ehtojen rikkomusta tai väitettyä rikkomusta, jotka voivat johtua tai aiheutua ehdotetun Jakautumisen kautta ja (c) tiettyihin vapautuksiin tietyistä joukkovelkakirjojen haltijoille Suomen oikeuden mukaan syntyvistä lakisääteisistä oikeuksista, jotka voivat johtua tai aiheutua ehdotetun Jakautumisen kautta.

Metso Oyj vahvistaa, että ylimääräinen päätös hyväksyttiin joukkovelkakirjojen haltijoiden kokouksessa jokaisen tällaisen joukkovelkakirjasarjan osalta erikseen. Tämän seurauksena ylimääräisen kokouksen päätöksessä viitatut suostumukset ja valtuutukset tulevat voimaan tänään ja Metso Oyj:n korvaaminen Outotec Oyj:llä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana toteutetaan vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, mikäli edellä mainitut ehdot ovat täyttyneet.

Suostumusten hankkimista koskevan tuloksen yksityiskohtia on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Results Notice -tiedotteessa.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fitwitter.com/metsogroup 

Lisätietoja antaa:

Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 040 772 1024

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Media
www.metso.com

Liitteet: