Metso hankkii 300 000 omaa osaketta osakepalkkio-järjestelmäänsä varten

Metso Oyj:n yhtiötiedote 8.2.2010 klo 17:00

Metson hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 antaman
valtuutuksen perusteella hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia
osakkeita, mikä vastaa noin 0,2 prosenttia kaikista yhtiön liikkeelle laskemista
osakkeista. Osakkeet hankitaan osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää
(Metso Share Ownership Plans) käytettäväksi mahdollisten palkkioiden maksuna
järjestelmän kriteerien mukaisesti.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeiden
hankinta alentaa siten yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeet
hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
markkinahintaan.

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 16.2.2010 ja osto-ohjelma päättyy
viimeistään 26.3.2010.

Metso Oyj:n hallussa on tällä hetkellä 409 617 kappaletta yhtiön omia osakkeita.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>

Lisätietoja antavat:
Pekka Hölttä, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3195
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253
Metso OyjOlli Vaartimo
varatoimitusjohtajaKati Renvall
viestintäjohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com