Metso alentaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2013

Metso Oyj:n pörssitiedote 17.10.2013 klo 9:00 paikallista aikaa

Metso on päättänyt alentaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2013.
Heikentyneet näkymät johtuvat pääasiassa erillisenä liiketoimintana
raportoitavan Valmet Automotiven heikommasta kannattavuudesta vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla.


Päivitetty ohjeistus vuodelle 2013:
Arvioimme, että liikevaihtomme ja tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä)
vuonna 2013 laskevat merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna.

Aiempi 25.7.2013 annettu ohjeistus:
Arvioimme, että liikevaihtomme ja tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä)
vuonna 2013 laskevat jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna.


Molemmat yllä olevat arviot koskevat Metson nykyistä segmenttiraportointia ja
perustuvat julkaisuhetkensä taloustilanteeseen, markkinanäkymiin,
valuuttakursseihin sekä vuoden 2013 tilauskantaan.

Koko yhtiötä koskevan päivitetyn ohjeistuksen lisäksi Metso julkistaa seuraavat
lisätiedot segmenteistä koskien vuotta 2013:

 * Kaivos ja maarakennus: Liikevaihdon odotetaan laskevan jonkin verran ja
  tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) säilyvän suunnilleen samalla
  tasolla vuoteen 2012 verrattuna
 * Automaatio: Liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla ja
  tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) parantuvan merkittävästi vuoteen
  2012 verrattuna
 * Massa, paperi ja voimantuotanto (Metsosta jakautuvat liiketoiminnat): Sekä
  liikevaihdon että tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan
  laskevan merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna. Vuoden jälkimmäisellä
  puoliskolla liikevaihdon ja tuloksen (EBITA ennen kertaluonteisia eriä)
  odotetaan olevan noin ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.
 * Valmet Automotiven odotetaan kirjaavan huomattavat tappiot vuonna 2013
Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Markku Honkasalo, talous- ja rahoitusjohtaja, Massa, paperi ja voimantuontanto,
Metso Oyj, puh. 020 484 100