Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Valmet Oyj:n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote 8.9.2020 klo 13:15 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Valmet Oyj:n omistusosuuden muutoksesta Neles Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä.

Valmet Oyj:n osakkeiden ja osakkeiden hankintaan oikeuttavien rahoitusvälineiden yhteenlaskettu omistus ylitti 25 prosentin kynnyksen 7.9.2020 ja oli 37 755 145 osaketta, mikä vastaa 25,11 prosenttia Neleksen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Valmet Oyj:n osakkeet ja äänimäärät ilmoituksen mukaan:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä % (A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 24,70 % 0,41 % 25,11 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 21,11 % - 21,11 %

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
  Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 7)
FI4000440664 37 135 145 - 24,70 % -
YHTEENSÄ A 37 135 145 24,70 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet


Rahoitusvälineen luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Termiinisopimus
N/A N/A Osaketoimitus/
nettoarvon tilitys
620 000 0,41 %
      YHTEENSÄ B 620 000 0,41 %

Neles Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

neles.com/fi, Twitter