Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote 25.9.2020 klo 10:30 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja Neleksen osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen omistusosuuden muutoksesta.

BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen Neleksen osakkeiden ja osakkeiden hankintaan oikeuttavien rahoitusvälineiden yhteenlaskettu omistus ylitti 5 prosenttia 23.9.2020. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen osuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus

  % osakkeista ja äänistä (7.A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B) Yhteensä %
(7.A + 7.B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,10 % 0,00 % 5,11 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus Alle 5 % N/A Alle 5 %


7. Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 7)
  Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl % of shares and voting rights
FI4000440664 - 7,670,587 - 5,10 %
YHTEENSÄ A 7,670,587 5,10 %


B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitus-välineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities lent N/A N/A Osakeomistus 14,981 0,00 %
      YHTEENSÄ B 14,981 0,00 %

Neles Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

neles.com/fi, Twitter