Valmetilta lahjoitus UNICEFille Ukrainan lasten auttamiseksi

01.03.2022

Valmet lahjoittaa 50 000 euroa Suomen UNICEFille Ukrainan lasten ja heidän perheidensä auttamiseksi.

UNICEF tarjoaa turvaa ja suojaa, terveyspalveluja, vettä ja sanitaatiota, psykososiaalista tukea sekä rahallisia avustuksia Ukrainassa taisteluiden jalkoihin jääneille ja niitä paenneille lapsille ja heidän perheilleen.