Valmet sai 19:nnen tilauksen Hitachi Zosen Inovalta – nyt toimitus Indaver Rivenhallin jätteenpolttolaitokseen Essexiin, Isoon-Britanniaan

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 20.6.2023 klo 9.30 

Valmet toimittaa Valmet DNA -automaatiojärjestelmän rakenteilla olevaan jätteenpolttolaitokseen Essexiin, Isoon-Britanniaan. Tilauksen teki Hitachi Zosen Inova AG (HZI), joka pääurakoitsijana (EPC) vastaa laitoksen suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta. Tämä on 19:s kerta, kun HZI valitsee Valmetin automaatioteknologiaa jätteenpolttolaitosprojekteihinsa. Indaver Rivenhall Ltd:n omistama laitos käynnistyy vuonna 2026.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Toimitukset alkavat maaliskuussa 2024, ja asiakas ottaa järjestelmän vastaan maaliskuussa 2026.    

”Valmetin tarjouksessa yhdistyivät hyvin ratkaisut, projektin vaatimukset ja HZI:n standardit. Valmet myös osoitti vahvaa sitoutumista loppuneuvotteluiden aikana”, sanoo HZI:n sähköistyksestä, instrumentoinnista, automaatiosta sekä jätteenpolttoratkaisuista vastaava tekninen projektipäällikkö Walid Elshorbagy.

”Olemme tehneet töitä HZI:n kanssa vuodesta 2008 ja pidämme sitä vahvana ja kasvavana kokonaistoimittajana jätteenpolttomarkkinoilla. Syvennämme jatkuvasti yhteistyötämme ja optimoimme projektien toteutusta”, sanoo myyntijohtaja Rene Neubert Valmetin Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjalta.

Rivenhallin laitos koostuu kahdesta polttolinjasta ja arinakattilasta. Se pystyy käsittelemään vuosittain 595 000 tonnia yhdyskuntajätettä, ja sen turbiiniteho on 50 megawattia.


Valmet toimittaa Valmet DNA -automaatiojärjestelmän Rivenhallin jätteenpolttolaitokseen, joka on rakenteilla Essexissä Isossa-Britanniassa. Havainnekuva laitoksesta.

Teknistä tietoa toimituksesta

Valmetin toimitus sisältää Valmet DNA -automaatiojärjestelmän, selainpohjaisen Valmet DNA User Interface -käyttöliittymän, informaatiopalvelimen ja kattilan turvajärjestelmän, jossa on 3 700 langoitettua I/O:ta ja 14 200 väyläsignaalia.

Tietoa asiakkaasta Hitachi Zosen Inova

Vihreän teknologian yritys Hitachi Zosen Inova on maailman johtava toimittaja ratkaisuille, joilla siirrytään uusiin energiamuotoihin ja kiertotalouteen. Ratkaisuihin kuuluvat muun muassa jätteen muuntaminen energiaksi ja uusiutuva kaasu. Hitachi Zosen Corporation -konserniin kuuluvan yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä. HZI toimii projektikehittäjänä ja teknologiatoimittajana sekä vastaa kokonaisurakoitsijana kokonaisten laitosten ja järjestelmäratkaisujen toimittamisesta jätteessä olevan energian termiseen ja biologiseen talteenottoon. Sen ratkaisut pohjautuvat tutkittuihin, tehokkaisiin ja ympäristömyönteisiin teknologioihin, jotka voidaan joustavasti sovittaa asiakastarpeisiin. Lisätietoja: www.hz-inova.com

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Rene Neubert, myyntijohtaja, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja, Valmet, sähköposti: rene.neubert@valmet.com

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely