Hitachi Zosen Inova valitsi Valmetin automaation uuteen Westfieldin jätteenpolttolaitokseen Skotlantiin

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 12.6.2023 klo 9.30

Valmet toimittaa Valmet DNA -automaatiojärjestelmän Westfield Energy Recovery Limitedin jätteenpolttolaitokseen, joka on rakenteilla keskisessä Skotlannissa Isossa-Britanniassa. Tilauksen teki Hitachi Zosen Inova AG (HZI), joka pääurakoitsijana (EPC) vastaa laitoksen suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta. Tämä on 18:s kerta, kun HZI valitsee Valmetin automaatioteknologiaa jätteenpolttolaitosprojekteihinsa.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Toimitukset alkavat elokuussa 2023, ja asiakas ottaa järjestelmän vastaan huhtikuussa 2025.

”Valmet on luotettava kumppani, jolla on vuosien kokemus jätteenpolttolaitoksista ja pitkä yhteistyöhistoria HZI:n kanssa. Valmetin ratkaisut ja asiantuntemus sopivat täydellisesti Westfieldin projektiin. Sekä HZI että loppuasiakas arvostavat Valmetin sitoutumista kestävään kehitykseen, ympäristövastuuseen ja hiilijalanjälkeä pienentäviin ratkaisuihin”, sanoo HZI:n automaatiojärjestelmistä vastaava tekninen projektipäällikkö Adrian Hiemann.

”Yhteistyömme toimi hyvin koko tarjousvaiheen ajan ja pystyimme täyttämään kaikki HZI:n ja loppuasiakkaan tekniset vaatimukset. Tämä on Valmetin ensimmäinen HZI-projekti, jossa on uusi selainpohjainen käyttöliittymämme, joten sillä on meille iso merkitys”, sanoo myyntijohtaja Rene Neubert Valmetin Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjalta.

Westfieldin laitos koostuu yhdestä polttolinjasta ja arinakattilasta. Se pystyy käsittelemään vuosittain 220 000 tonnia yhdyskuntajätettä, ja sen turbiiniteho on 25 megawattia.


Valmet toimittaa Valmet DNA -automaatiojärjestelmän Westfield Energy Recovery Limitedin jätteenpolttolaitokseen, joka on rakenteilla keskisessä Skotlannissa. Havainnekuva laitoksesta.

Teknistä tietoa toimituksesta

Valmetin toimitus sisältää Valmet DNA -automaatiojärjestelmän, selainpohjaisen Valmet DNA User Interface -käyttöliittymän, informaatiopalvelimen ja kattilan turvajärjestelmän, jossa on 2 200 langoitettua I/O:ta ja 8 150 väyläsignaalia.

Tietoa asiakkaasta Hitachi Zosen Inova

Vihreän teknologian yritys Hitachi Zosen Inova AG on maailman johtava toimittaja ratkaisuille, joilla siirrytään uusiin energiamuotoihin ja kiertotalouteen. Ratkaisuihin kuuluvat muun muassa jätteen muuntaminen energiaksi ja uusiutuva kaasu. Hitachi Zosen Corporation -konserniin kuuluvan yhtiön pääkonttori sijaitsee Zürichissä. HZI toimii projektikehittäjänä ja teknologiatoimittajana sekä vastaa kokonaisurakoitsijana kokonaisten laitosten ja järjestelmäratkaisujen toimittamisesta jätteessä olevan energian termiseen ja biologiseen talteenottoon. Sen ratkaisut pohjautuvat tutkittuihin, tehokkaisiin ja ympäristömyönteisiin teknologioihin, jotka voidaan joustavasti sovittaa asiakastarpeisiin. Lisätietoja: www.hz-inova.com

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Rene Neubert, myyntijohtaja, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja, Valmet, sähköposti: rene.neubert@valmet.com

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely