Valmet toimittaa kiintoainemittauksia ja optimointisovelluksen lietteen kuivatukseen Águas de Portugalin jätevedenpuhdistamolle Lissaboniin

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 1.6.2022 klo 13.00

Valmet toimittaa kiintoainemittauksia ja Valmet Sludge Dewatering Optimizer -optimointisovelluksen lietteen kuivatukseen Águas do Tejo Atlânticolle Lissabonin Alcantaraan Portugalissa. Sovellus ja kiintoainemittaukset parantavat laitoksen energia- ja ympäristötehokkuutta. Tilauksen teki Valmetin paikallinen kumppani Tecnilab Portugal SA, joka on Valmetin jätevesiratkaisujen ja -palveluiden virallinen toimittaja Portugalissa.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tilaus toimitetaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.


Águas do Tejo Atlântico Alcantaran jätevedenpuhdistamo

”Hoidamme Suur-Lissabonin ja Länsi-Portugalin useiden kuntien jätevedenpuhdistusta, ja varmistamme julkisten jätevesipalveluiden laadun, jatkuvuuden ja tehokkuuden. Valmetin ratkaisu tukee tehokkuustavoitteitamme lietteen kuivauksessa lisäämällä kuiva-aineen määrää ja vähentämällä polymeerien käyttöä”, sanoo Paulo Inocêncio, omaisuudenhoito-osaston strategisten tutkimusten vastaava.

"Luotettavat kiintoainemittaukset mahdollistavat lietteen kuivatusprosessin tarkan monitoroinnin ja antavat arvokasta tietoa prosessista. Kulut vähenevät ja prosessin tehokkuus paranee, kun mittaukset liitetään edistyneeseen, jatkuvatoimiseen lietteen kuivatuksen optimointisovellukseen", kertoo Amadeu Santos, Valmetin Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan Portugalin maapäällikkö.

Toimituksen tekniset tiedot

Toimitus sisältää Valmet Total Solids Measurement -kokonaiskiintoaineen mittauksen, Valmet Low Solids Measurement -alhaisen kiintoaineen mittauksen, Valmet Dry Solids Measurement -kuiva-aineen kiintoainemittauksen ja Valmet Sludge Dewatering Optimizer - optimointisovelluksen lietteen kuivatukseen sekä näytteenottimet ja palvelut.

Lietteen kuivatuksen optimointisovellus on kehitetty erityisesti kunnallisten ja teollisuuden jätevesilaitosten lietteen kuivatuslingoille. Kemikaali-, energia- ja kuljetuskustannussäästöjen lisäksi laitoksen koko kapasiteettia saadaan tehostettua, kun laitoksella kiertävän kiintoaineen määrä pienenee.

Kuivatusprosessin automatisointi vähentää laboratorionäytteiden ottoa ja käsittelyä, tuottaa jatkuvatoimisesti prosessitietoa ja vähentää prosessin manuaalista seurantatarvetta. Optimointi yhdessä luotettavien kiintoainemittausten kanssa parantaa laitoksen energia- ja ympäristötehokkuutta.

Tietoa asiakkaasta

Águas do Tejo Atlântico S.A. on julkinen osakeyhtiö, joka koostuu yksinomaan julkisesta pääomasta. Se on osa Águas de Portugal -konsernia ja on jo 30 vuoden ajan vastannut yksinoikeudella Suur-Lissabonin ja useiden Länsi-Portugalin kuntien jätevedenpuhdistusjärjestelmän hallinnoinnista ja toiminnasta. Yhtiön tavoitteena on kerätä ja käsitellä kotitalouksien ja kaupunkien jätevedet säännöllisesti, jatkuvasti ja tehokkaasti noin 2,3 miljoonalta asukkaalta Lissabonin metropolialueella.

Águas de Portugal on portugalilainen yritysryhmä, joka tarjoaa vesihuollon ja jätevesien puhdistuksen palveluja suoraan tai välillisesti koko Manner-Portugalissa. Portugalissa AdP-ryhmällä on osakkuuksia joukossa yrityksiä, jotka yhteistyössä kuntien kanssa tarjoavat palveluja noin 80 prosentille Portugalin väestöstä. Konserni toimii myös uusiutuvien energialähteiden ja palveluiden aloilla sekä kansainvälisillä markkinoilla.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Amadeu Santos, Portugalin maapäällikkö, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalina, Valmet, puh. +351 9 61 72 48 50

Lue lisää Valmetin kiitoainemittauksista jätevedelle (englanniksi)

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely