Valmetille palvelusopimukset Turun seudun puhdistamon ja Tampereen Veden kanssa lietteen kiintoainemittauksista

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 26.2.2018 klo 11:00

Valmet on tehnyt Turun seudun puhdistamon ja Tampereen Veden kanssa palvelusopimukset, jotka koskevat kiintoainemittauksia jätevedenpuhdistukseen liittyvässä lietteen kuivatuksessa. Sopimuksilla varmistetaan mittalaitteiden luotettava toiminta monimutkaisessa kuivatusprosessissa koko niiden elinkaaren ajan.

Turussa sijaitsevalla Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla on käytössä yhteensä kuusi Valmetin toimittamaa Valmet Total Solids Measurement (Valmet TS), Valmet Low Solids Measurement (Valmet LS) ja Valmet Dry Solids Measurement (Valmet DS) -kiintoainemittausta.

"Mittalaitteet ovat meille tärkeitä lietteen kuivausprosessin optimoinnin kannalta. Pyrimme siihen, että laitteet toimivat hyvin ja luotettavasti. Yhtiöllä on pieni organisaatio, joka keskittyy prosessin operointiin, ja palveluntuottajat vastaavat laitteiden kunnossapidosta. Laitetoimittajalla on paras osaaminen mittalaitteiden huollosta. Kyse on myös omaisuuden hallinnasta. Kun kalliita laitteita huolletaan säännöllisesti, niiden elinjakso pitenee ja arvo säilyy", sanoo automaatiopäällikkö Jyrki Haapasaari Turun seudun puhdistamolta.

Tampereen Veden Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla on yhteensä seitsemän Valmetin toimittamaa Valmet Total Solids Measurement (Valmet TS), Valmet Low Solids Measurement (Valmet LS) ja Valmet Dry Solids Measurement (Valmet DS) -kiintoainemittausta. Lisäksi lietteen kuivatuksessa on käytössä Valmet SDO -optimointisäätösovellus, jolla optimoidaan linkouksessa käytettävää energiaa ja kemikaaleja.

"Mittausten on oltava jatkuvasti käytettävissä ja luotettavia, jotta niistä on meille hyötyä. Meillä ei ole itsellä näiden laitteiden huoltoon tarvittavaa erikoisosaamista, jota Valmetilla laitetoimittajana on", perustelee konekunnossapitoinsinööri Ari Oksanen Tampereen Vedestä palvelusopimusta Valmetin kanssa.

Ehkäisevää ja ennakoivaa kunnossapitoa

Palvelusopimusten mukaan Valmet laatii kiintoainemittauksille huoltosuunnitelman, joka sisältää laitteiden säännöllisen huollon kaksi kertaa vuodessa. Ongelmatilanteissa asiakkaiden käytössä on tekninen tuki puhelimen välityksellä. Tekniset asiantuntijat voivat tutkia vikadiagnostiikkaa myös etäyhteyden avulla. Tarvittaessa Valmetin asiantuntija tulee paikan päälle.

Valmetin asiantuntijoilla on etäyhteys Viinikanlahden puhdistamon Valmet SDO -optimointisäätösovellukseen, joten he pystyvät seuraamaan mittalaitteiden toimintaa etänä ja muun muassa ennakoimaan trendeistä laitteiden vikaantumista.

Jatkossa pilvipalveluilla vielä parempaa raportointia ja ennakointia

"Jatkossa kehitämme palvelutarjontaamme ja hyödynnämme mittalaitteiden prosessista keräämää tietoa vielä paremmin. Kehitämme parhaillaan asiakkaalla olevien laitteiden etädiagnostiikkaa ja hallintaa teolliseen internetiin perustuvan Fleet Management -ratkaisumme avulla. Esimerkiksi kalibrointi- ja diagnostiikkadata kulkee asiakkaan koko laitekannasta suoraan pilveen, ja sitä voidaan analysoida ja käyttää kunnossapidon ennakointiin ja raportointiin", kertoo jätevesiratkaisuista vastaava liiketoimintapäällikkö Heli Karaila Valmetin Automaatio-liiketoiminnasta.

Tietoa asiakkaista Turun seudun puhdistamo Oy ja Tampereen Vesi

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen ja muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet sekä alueen teollisuuden jätevedet.

Tampereen Vesi on Tampereen kaupungin omistama liikelaitos, joka huolehtii toiminta-alueellaan yli 200 000 asukkaan vesihuollosta. Se hoitaa puhtaan veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun, verkostojen rakentamisen ja niiden ylläpidon, jäte-, sade- ja sulamisvesien johtamisen, viemäriverkon ylläpidon sekä jätevesien puhdistamisen. Tampereen vesi käsittelee myös alueen teollisuuden jätevedet.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heli Karaila, liiketoimintapäällikkö, jätevesiratkaisut, Automaatio, Valmet, puh. 040 543 4724

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,2 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal