Valmet toimittaa biomassakattilan, biopolttoainevaraston ja kuljetinjärjestelmät HOFORin voimalaitokselle Tanskaan

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 07.09.2016 klo 10:00

Valmet ja HOFOR Energiproduktion A/S ovat allekirjoittaneet sopimuksen biomassaa käyttävän kattilalaitoksen sekä siihen liittyvän biopolttoaineen varasto- ja kuljetinjärjestelmien toimittamisesta HOFORin sähköä ja lämpöä tuottavalle Amagerværket-voimalaitokselle Kööpenhaminaan. Uusi voimalaitos toimittaa sähköä ja lämpöä Kööpenhaminan kaupungin tarpeisiin.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvo on yli 150 miljoonaa euroa.

"HOFORin biomassalaitostoimitus on tähän mennessä arvoltaan Valmetin suurin kattilalaitostoimitus. Olemme voineet hyödyntää laitoksen suunnittelussa aiemmissa vastaavanlaisissa projekteissa saamamme kokemukset. Laitos tulee täyttämään tiukkenevat ympäristövaatimukset tehokkaan polttotekniikan avulla. Tämä on merkittävä tilaus energialiiketoiminnallemme ja sen työllisyysvaikutus on noin 1 000 henkilötyövuotta sisältäen sekä Valmetin oman että alihankkijoiden työpanoksen. Toimitus työllistää Valmetin henkilöstöä erityisesti Suomessa Tampereella ja Ulvilassa", sanoo Valmetin Sellu- ja energialiiketoiminnan johtaja Bertel Karlstedt.

Investointi tukee Kööpenhaminan ilmastosuunnitelmaa, jonka mukaan kaupungin tavoitteena on tulla maailman ensimmäiseksi hiilidioksidineutraaliksi pääkaupungiksi vuoteen 2025 mennessä. Laitoksen asennustöiden on suunniteltu alkavan heinäkuussa 2017 ja sähkön ja lämmön tuotannon 2019.

Valmetin toimittaman kattilalaitoksen avulla voidaan vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä kaikkiaan 1,2 miljoonalla tonnilla vuosittain. "Investointi tukee HOFORin strategiaa vähentää hiilidioksidipäästöjä ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan kaukolämpötuotannon avulla", kertoo HOFORin projektijohtaja Carsten Schneider.

Teknistä tietoa toimituksesta

Valmetin toimitukseen kuuluu polttoaineteholtaan 500 MW:n leijukerrosteknologiaa käyttävä CYMIC-kattila, jonka höyryteho on 415 MJ/s. Voimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on noin 150 MW. Kattilan polttoaineena tullaan käyttämään vuosittain noin 1,2 miljoonaa tonnia puuhaketta. Uusi kattilalaitos korvaa vanhan hiiltä polttavan laitoksen, jonka toiminta päättyy uuden laitoksen käynnistyttyä.

Valmetin toimitukseen sisältyy myös biopolttoainevarasto- ja -kuljetinjärjestelmät, joiden kapasiteetti on 105 000 kuutiometriä. Kuljetinjärjestelmä syöttää kattilaan 900 kuutiometriä puuhaketta tunnissa. Määrä vastaa 18 metriä pitkää biomassaa kuljettavaa rekkaa joka kuudes minuutti vuorokauden jokaisena tuntina.

Havainnekuva tulevasta Amagerværket sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksesta Kööpenhaminassa. Arkkitehti: Gottlieb Paludan Architects

Tietoa asiakkaasta HOFOR

HOFOR on Tanskan suurin kunnallinen vesi- ja energiayhtiö. Yhtiöllä on Suur-Kööpenhaminan alueella yli miljoona asiakasta. Yritys kiinnittää toiminnassaan erityistä huomiota kestäviin toimituksiin ja uudistuvaan energiaan.

Yhteistyössä merkittävien eurooppalaisten voimantuotantoyhtiöiden kanssa HOFOR osallistuu biomassan hankintaan ja käyttöönottoon liittyvien vaatimusten kehittämiseen Sustainable Biomass Partnership (SBP - Kestävä biomassakumppanuus)  -yhteistyöohjelman puitteissa. HOFOR ja muut tanskalaiset energiayhtiöt ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisen sopimuksen, jonka tavoitteena on turvata kestävä biomassan käyttö.

HOFOR toimittaa kaukolämpöä 500 000 asukkaalle, kaupunkikaasua 300 000 asukkaalle sekä kaukokylmää 39 suurasiakkaalle. Lisäksi yritys vastaa noin miljoonan asukkaan vesi- ja jätevesihuollosta.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kai Mäenpää, johtaja, energia ja palvelut, EMEA-alue, Valmet, puh. +358 10 676 2410

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal