Valmet toimittaa Nokianvirran Energialle biomassaa käyttävän kattilalaitoksen

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 11.3.2015 klo 11:00

Valmet toimittaa biomassaa käyttävän kattilalaitoksen Nokianvirran Energialle. Valmet tiedotti toimitusta koskevan aiesopimuksen allekirjoittamisesta 25.11.2014. Valmetin toimitukseen kuuluu höyryteholtaan 68 megawatin (MW) leijukerrostekniikkaa käyttävä HYBEX-kattila, savukaasun puhdistuslaitteisto sekä laitoksen sähköistys ja automaatiojärjestelmä.

Kattilalaitos toimitetaan Nokialle rakennettavaan uuteen höyrylämpökeskukseen. Nokianvirran Energian investoinnin kokonaisarvo on noin 45 miljoonaa euroa, josta Valmetin toimituksen arvo on hieman yli puolet. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Uusi kattilalaitos käyttää paikallisia polttoaineita

Uusi lämpökeskus tulee tuottamaan prosessihöyryä SCA Hygiene Productsin paperitehtaalle ja Nokian Renkaiden tehtaalle sekä kaukolämpöä Leppäkosken Lämmön kaukolämpöasiakkaille. Energiantuotannossa aiemmin käytetty fossiilinen maakaasu korvataan edullisemmilla biopolttoaineilla, kuten metsähakkeella ja kokopuuhakkeella. Lisäksi kattilassa voidaan käyttää jyrsinturvetta ja paperitehtaan lietteitä.

Leppäkosken Lämpö Oy välittää voimalaitoksen tuottaman kaukolämmön asiakkaille verkossaan. "Investointi parantaa erityisesti kaukolämmön hintakilpailukykyä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna", toteaa Leppäkosken Lämmön toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Pehmopaperia valmistavan SCA:n kannalta investointi vähentää riippuvuutta fossiilisesta maakaasusta. Myös pehmopaperitehtaassa syntyvä siistausliete voidaan käyttää uudessa voimalaitoksessa energian tuottamiseen.

Nokian Renkaiden kannalta voimalaitos tuo kustannushyötyjä ja vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.

Teknistä tietoa kattilalaitoksesta

Nokianvirran Energia Oy:n nykyinen laitos muodostuu kahdesta kaasukattilasta, jotka ovat höyryteholtaan 57 ja 110 MW. Nyt rakennettava uusi 68 MW:n laitos sijoittuu nykyisen voimalaitoksen yhteyteen. Korvattaessa fossiilinen maakaasu biopolttoaineilla alueen hiilidioksidipäästöt supistuvat 60 000-80 000 tonnia vuodessa.

Valmet on toimittanut lukuisia lähes saman tehoisia leijukerrosteknologiaa hyödyntäviä kattiloita kaukolämpölaitoksille ja teollisuuteen. "Tiukentuvat päästövaatimukset ja tarve edullisten, korroosion kannalta vaativampien bio- ja kierrätyspolttoaineiden käyttämiseen asettavat uusia haasteita suunnittelulle. Nokianvirran Energian uuden kattilan suunnittelutyö on pääosin tehty, ja valmistus on aloitettu Valmetin Lapuan tehtaalla. Projektiaikataulun mukaan höyryntuotanto alkaa vuoden 2016 keväällä", sanoo Valmetin EMEA-alueen myyntijohtaja Jari Niemelä Valmetilta.

Kattilalaitos rakennetaan kuvassa keskellä olevaan kattilarakennukseen, josta puretaan vuonna 1963 toimintansa aloittanut Tampellan toimittama hiilikattila.

Tietoa Nokianvirran Energia Oy:stä

Nokianvirran Energia Oy on Oy SCA Hygiene Products Ab:n, Nokian Renkaat Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n yhteistyritys, joka rakentaa höyrylämpökeskuksen Nokialle nykyisen voimalaitoksen yhteyteen. Valmistuttuaan laitos tuottaa prosessihöyryä ja kaukolämpöä omistajilleen ja parantaa osakkaiden liiketoimintojen kilpailukykyä varmistaen vakaamman energian hinnan pitkälle tulevaisuuteen.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jari Niemelä, myyntijohtaja, EMEA, Valmet, puh. 050 317 8050
Jukka Vierimaa, toimitusjohtaja, Nokianvirran Energia, puh. 044 750 3529
Juha Koskinen, toimitusjohtaja, Leppäkosken Lämpö, puh. 044 750 3315

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden palvelu- ja teknologiatoimittaja. 10 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal