Valmetin uusi biomassan hydrolysoinnin BioTrac-koelaitos käynnistetty

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 23.9.2014 klo 11:00

Valmet on ottanut käyttöön uuden koelaitoksen Sundvallissa sijaitsevassa teknologiakeskuksessaan. Uusi BioTrac-laitteisto on hydrolyysijärjestelmä, jota käytetään biomassapohjaisten raaka-aineiden hydrolysointiin. Hanke on osa Valmetin panostusta uusien biojalostusteknologioiden kehittämiseen ja sen tavoitteena on tarjota teknologiaa ja prosessiratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi globaalisti.

Valmetin Biotrac toimii joustavasti eri raaka-aineilla ja prosessivaihtoehdoilla ja sitä voidaan soveltaa useisiin jatkojalostusvaihtoehtoihin. Hydrolyysi on usein biojalostamon ensimmäinen vaihe, joka pitää tehdä valitusta jatkojalostusprosessista riippumatta. Biomassan jatkojalostuksessa valmistetaan esimerkiksi bioetanolia, biokemikaaleja tai biomateriaaleja kuten biopohjaisia muoveja.

"Monet yritykset haluavat korvata fossiilisia materiaaleja biomateriaaleilla. BioTracista ja sitä seuraavista jalostusprosesseista saadaan biopohjaisia tuotteita muovien ja kemikaalien valmistukseen. Olemme vakuuttuneita siitä, että asiakkaamme arvostavat mahdollisuutta testata omia kehityshankkeitaan koelaitoksessamme, joka vastaa olennaisilta osiltaan teollisen mittakaavan laitoksia, jonka asiakas olisi hankkimassa", sanoo Valmetin Bioteknologia ja ympäristöjärjestelmien johtaja Rickard Andersson.

Valmetin BioTrac-koelaitos Sundsvallissa

"BioTrac-järjestelmässä on helppo käsitellä erilaisia biomassoja ja voimme tarkasti mitata ja seurata mitä prosessissa tapahtuu. Maailmanluokaltaan edistyksellinen järjestelmä perustuu alkujaan sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin kehitettyyn teknologiaan. Valmetilla onkin vahva yli sadan vuoden historia sellu- ja paperiteollisuuden parista", sanoo Valmetin Sundsvallissa sijaitsevan teknologiakeskuksen päällikkö Olof Melander.

Tietoa hydrolyysistä

Hydrolyysi on kemiallinen prosessi, jossa korkean lämpötilan ja paineen avulla selluloosa ja hemiselluloosa käsitellään niin, että ne voidaan pilkkoa eri sokereiksi ja ligniiniksi seuraavissa prosessivaiheissa. Ligniini erotetaan prosessissa kiinteässä muodossa. Sokerit ja ligniinit voidaan edelleen jatkojalostaa. 

Tietoa Valmetin Sundsvallin kuituteknologiakeskuksesta


Valmetin Ruotsin Sundsvallissa sijaitsevassa kuituteknologiakeskuksessa työskentelee noin 20 henkilöä, mukaan lukien useita tutkijoita. Teknologiakeskuksessa on useita koelaitoksia kuten esimerkiksi pesu-, lajittelu- ja jauhatuslaitteistot sekä laboratorio koevalkaisujen sekä massan ja paperin analysointiin. 

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:
Rickard Andersson, johtaja, Bioteknologia ja ympäristöjärjestelmät, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +46 70 305 5722


Olof Melander, päällikkö, Kuituteknologiakeskus, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +46 70 328 7021

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal