Valmet valittu päälaitetoimittajaksi Södra Cellin sellutehtaan uudistukseen Ruotsissa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 3.6.2014 klo 10:00 
 
 
Valmet on saanut merkittävän tilauksen Ruotsista Södra Cellin Värön sellutehtaan uudistamisesta ja uusista laitteista. Tilaus on osa Södra Cellin yli 400 miljoonan euron investointia Värön sellutehtaan vuotuisen tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi 425 000 tonnista 700 000 tonniin. 
 
Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin ja on arvoltaan noin 200 miljoonaa euroa.  
 
Valmetin toimitus auttaa Södra Celliä lisäämään merkittävästi sekä Värön tehtaan selluntuotantoa että energiatehokkuutta. Toimitukseen sisältyy uusi jatkuvan keiton keittämö sekä puunkäsittelyn, kuitulinjan, haihdutinlaitoksen, soodakattilan ja kaustisointilaitoksen, hiutalekuivaimen, kuivatuskoneen ja paalauskoneen uudistukset. Uudistushankkeen jälkeen Värön sellutehdas on yksi maailman suurimmista pitkäkuitusta sulfaattisellua valmistavista tehtaista. Uudistetun tehtaan on arvioitu käynnistyvän vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. 
 
"Meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä Valmetin kanssa ja olen vakuuttunut, että tämä hanke tulee onnistumaan. Olemme työskennelleet läheisessä yhteistyössä Valmetin kanssa jo suunnitteluvaiheessa ja tämä luo hyvän pohjan projektille. Investoinnin avulla lisäämme selluntuotantoamme, parannamme energiatehokkuuttamme ja lisäämme bioenergiantuotantomahdollisuuksiamme," sanoo Södra Cellin toimitusjohtaja Gunilla Saltin.
 
"Olemme iloisia, että Södra Cell luotti Valmetiin tässä merkittävässä tilauksessa.  Tämä on vahva osoitus teknologisesta johtajuudestamme ja kilpailukyvystämme selluteknologiamarkkinoilla. Investoinnit selluntuotantoon ovat olleet aktiivisia ja Valmet on vahvasti mukana useassa käynnissä olevassa hankkeessa," sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Holmala.
 
 
Merkittäviä työllisyysvaikutuksia
 
Tilauksen arvioitu työllisyysvaikutus on noin 650 miestyövuotta pääosin Ruotsissa. Suuri osa laitteista toimitetaan Valmetin Ruotsin toiminnoista: keittolaitos ja kaustisointi Karlstadista, kuitulinja, hiutalekuivain ja paalauskoneisto Sundsvallista, ja haihduttamo ja soodakattila Göteborgista. Puunkäsittely ja sellun kuivauskone toimitetaan Suomesta. 
 
Rakennustöiden aloitus edellyttää maa- ja ympäristötuomioistuimen lupaa. 
 
 
Tietoa Södra Cellistä 
 
Södra on Etelä-Ruotsissa toimiva 51 000 metsänomistajan yhdistys. Yhdistys on kasvanut merkittäväksi sellun, puutuotteiden ja biopolttoaineiden tuottajaksi. Södralla on 3 800 työntekijää ja se on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber ja Södra Interiör. 
 
Södra Cell on yksi mailman suurimmista markkinasellun toimittajista. Sen vuotuinen selluntuotanto on noin 1,6 miljoonaa tonnia. 
 
VALMET OYJ
Konserniviestintä
 
 
Lisätietoja antaa:
Jyrki Holmala, johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. 010 676 3210
Anu Salonsaari-Posti, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Valmet, puh. 050 453 4262
 
Ruotsissa:
Lars Dahlqvist, integraatiojohtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +46 70 606 80 90
Johanna Lindén, Skandinavian myynnin johtaja, EMEA, Valmet, puh. +46 705 90 95 17
 
 
 
Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.
 
Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. 
 
Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa. 
 
Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
 
Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal