Valmet toimittaa savukaasupesurin Kuopion Energian Haapaniemi 2 -voimalaitokselle

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 18.11.2014 klo 08:00

Kuopion Energia on tilannut Valmetilta savukaasupesurijärjestelmän Haapaniemi 2 - voimalaitokselle. Savukaasupesurijärjestelmä ja siihen kuuluva tehokas lämmöntalteenottoprosessi lisäävät merkittävästi laitoksen energiatehokkuutta ja tuotantokapasiteettia. Tämän uuden investoinnin avulla laitos saa talteen kaukolämpömäärän, joka riittää 9 000 keskikokoisen omakotitalon lämmittämiseen.

Savukaasupesurin asennukset alkavat kevättalvella 2015, ja laitos on valmiina käyttöön jo ensi syksynä. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkaista. Kuopion Energian hankekokonaisuuden kustannusarvio on 12 miljoonaa euroa.

"Hanke mahdollistaa kilpailukykyisen kaukolämmöntuotannon Kuopiossa myös tulevaisuudessa. Valmetin pesuritoimitus osoittautui teknistaloudellisessa tarkastelussa kaikista kannattavimmaksi ratkaisuksi. Tämän lisäksi meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstäValmetin kanssa aiemmin toteutetuissa projekteissa", kertoo Kuopion Energian tuotantojohtaja Peter Seppälä.

Uusi savukaasupesuri vastaa kiristyneisiin päästörajoituksiin

Savukaasupesurin ansiosta Kuopion Energian Haapaniemi 2 -voimalaitoksen savukaasujen rikkidioksidi- ja pölypäästöt saadaan vähennettyä vuoden 2016 alusta voimaan tulevien raja-arvojen mukaiselle tasolle. Samalla lämpö, joka nyt poistuu savukaasujen mukana ilmaan, saadaan hyödynnettyä kaukolämpönä. Lisääntynyt lämmön tuotantokapasiteetti korvaa öljykäyttöisiä lämpökeskuksia huippukuormitustilanteissa. Tämä uusi investointi pienentää vuotuista polttoaineiden käyttöä Haapaniemen voimalaitoksella yli 15 prosenttia.

"Kiristyvistä päästömääräyksistä johtuen olemme panostaneet voimakkaasti uusien savukaasupuhdistusjärjestelmien kehittämiseen. Päästöjen pienentämisen lisäksi voidaan hyödyntää savukaasujen lämpöteho tuottamaan lisäkaukolämpöä asiakkaille. Olemme erittäin tyytyväisiä, kun saamme toteuttaa tämän projektin yhdessä Kuopion Energian kanssa. Tilaus osoittaa asiakkaamme luottamusta tekniseen osaamiseemme ja tämänkaltaisen laajan projektin toimituskykyymme. Tämä ja muut vastaavat saamamme tilaukset ovat osoittaneet ratkaisumme kilpailukyiseksi", toteaa Valmetin Ympäristöjärjestelmät-liiketoiminnasta vastaava johtaja Risto Hämäläinen.

Valmetin toimitus sisältää pesurilaitteiston ja siihen liittyvien prosessilaitteiden lisäksi olemassa olevien järjestelmien, kuten nykyisen piipun ja savukaasupuhaltimien modernisointia. Toimitukseen kuuluu tärkeänä osana nykyisen sähkösuotimen käyttöiän jatkaminen. Lämmöntalteenotto on täydellä teholla 46 megawattia ja vuotuisena energiana noin 180 tuhatta megawattituntia.

Vuonna 2013 Valmet uudisti Haapaniemi 2 -voimalaitoksen polttotekniikan pölypoltosta leijukerrostekniikaksi.

Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitokset tuottavat sähköä ja kaukolämpöä (kuva Kuopion Energia)

Tietoja Kuopion Energiasta

Kuopion Energia Oy tuottaa sähköä ja kaukolämpöä, myy sähköä sekä vastaa konsernin hallintopalveluista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 72 miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä 108.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Risto Hämäläinen, johtaja, Ympäristöjärjestelmät, Valmet Power Oy, puh. +358 40 505 2001
Peter Seppälä, tuotantojohtaja, Kuopion Energia Oy, puh. 040 709 7301

Kuopion Energia - Haapaniemen voimalaitokset

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal