Valmet on määrittänyt kestävän kehityksen ohjelmansa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 08.09.2014 klo 14:00

Valmet on määrittänyt kestävän kehityksen ohjelman osana liiketoimintastrategiansa toteuttamista. Ohjelma kiteyttää ne kestävän kehityksen painopisteet ja tavoitteet, jotka luovat lisäarvoa yhtiölle ja sen sidosryhmille.

"Jatkamme vastuullisuuden korostamista kaikessa mitä teemme. Kestävän kehityksen ohjelmamme määrittelee kehitystyömme suunnan ja mahdollistaa selvien tavoitteiden asettamisen niille alueille, joita haluamme parantaa. Varmistaaksemme, että huomiomme kohdistuu oikeisiin asioihin, keräämme jatkuvasti palautetta sidosryhmiltämme ja tarkennamme ohjelmaamme sen mukaisesti", sanoo Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

Kattava sidosryhmäkysely, asiakashaastattelut ja sisäiset työpajat avainhenkilöiden ja johdon kanssa toimivat ohjelman määrittelyn lähtokohtana.

Viisi kestävän kehityksen painopistettä

Kestävän kehityksen lähtökohtana Valmetissa ovat yhtiön arvot, toimintaohje (Code of Conduct) ja konsernilaajuiset toimintaperiaatteet. Nyt määritellyssä kestävän kehityksen ohjelmassa on viisi painopistettä. Painopisteiksi on valittu ne kestävän kehityksen alueet, jotka ovat Valmetille ja yhtiön sidosryhmille kaikkein tärkeimpiä, joissa Valmetilla on mahdollisuus entisestään parantaa kestävää kehitystä tukevia käytäntöjä tai jotka ovat yhtiön liiketoiminnan kannalla kriittisiä ja halutaan säilyttää vahvuuksina. Painopisteiden kautta Valmet arvioi toimintaansa ja raportoi saavutuksistaan vuosittain.

Valmetin kestävän kehityksen  painopisteet:

1) Kestävä toimitusketju
2) Vastuulliset toiminnot (työterveys, turvallisuus ja ympäristö)
3) Ihmiset ja suorituskyky
4) Vastuulliset ja kustannustehokkaat ratkaisut
5) Yrityskansalaisuus

Lue lisää painopisteistä osoitteessa www.valmet.com/kestavakehitys   

Muuttuva liiketoimintaympäristö luo Valmetille mahdollisuuksia

Muuttuva liiketoimintaympäristö asettaa yhä enenevissä määrin vaatimuksia Valmetille ja toimialoille, joita se palvelee. Maailmanlaajuinen huoli ympäristön tilasta ja sosiaalinen vastuu ovat teemoja, joista keskustellaan yhä enemmän niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Luonnovarojen niukkuus ja ilmaston muutos lisäävät kysyntää teknologioille, jotka käyttävät vähemmän energiaa, vettä ja raaka-aineita, ja mahdollistavat vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön. Samalla vastuullisuus koko arvoketjun läpi muuttuu tekijäksi, josta ei voi tinkiä, mikä taas asettaa vaatimuksia toiminnan läpinäkyvyydelle.

"Valmetille nämä vahvistuvat trendit edustavat mahdollisuuksia. Kestävä kehitys on kiinteä osa Valmetin liiketoimintaa ja se kiteytyy missioomme muuntaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia. Meillä on pitkä historia sellaisten teknologioiden ja palveluiden kehittämisessä, joilla on erinomaiset mahdollisuudet vastata teollisiin prosesseihin kohdistuviin yhä kiristyviin ympäristövaatimuksiin. Edistämällä vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä, toiminnan läpinäkyvyyttä ja globaalisti yhtenäisiä toimintaperiaatteita kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla autamme lisäksi sidosryhmiämme arvioimaan toimintaamme", sanoo Pasi Laine.

Kestävän kehityksen johtaminen Valmetissa

Valmetin hallitus päättää merkittävistä yhtiön strategiaan, investointeihin, rahoitukseen ja organisaatioon liittyvistä asioista. Valmetin johtoryhmä päättää yhtiön kestävän kehityksen ohjelman ja tavoitteet osana strategian toteuttamista. Johtoryhmä myös arvioi Valmetin kestävän kehityksen suoritusta vuosittain. Valmetin viestintä- ja markkinointijohtaja vastaa kestävän kehityksen asioiden kehittämisestä konsernitasolla. Hän on johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtajalle. Liiketoimintalinjat ja alueorganisaatiot varmistavat, että  konsernitason aloitteet jalkautetaan Valmetin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätiedot:
Anu Salonsaari-Posti, Viestintä- ja markkinointijohtaja, Valmet, puh. +358 50 453 4262
Laura Kantanen, Head of Sustainability, Valmet, puh. +358 50 337 4473

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal