Tuleva Valmet terävöittää bioenergiantuotantoon liittyvää liiketoimintaansa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 19.12.2013 klo 11:00 paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta, tuleva Valmet, tarjoaa energialiiketoiminnassaan lämpö- ja voimantuotantoratkaisuja biomassan, jätteen ja hiilen hyödyntämiseen. Biomassaan perustuvien energiantuotantoratkaisujen osalta Valmet terävöittää tarjontaansa ja keskittyy jatkossa kattilalaitoksiin, kerrosleiju (BFB)- ja BioGrate-polttoteknologioihin perustuviin pienen kokoluokan voimalaitoksiin sekä kerrosleiju (BFB)- ja pellettiteknologiaan perustuviin, suuren kokoluokan lämpölaitoksiin.

Tuotevalikoiman terävöittämisen seurauksena Valmet on sopinut myyvänsä pienen kokoluokan lämpölaitos -liiketoimintansa sekä siihen kuuluvat palvelutoiminnot Suomessa, Venäjällä ja Ruotsissa. Yritysjärjestelyjen kauppahintaa ei julkisteta.

Liiketoimintajärjestelyt Suomessa ja Venäjällä

Suomessa ja Venäjällä Valmet myy pienen kokoluokan lämpölaitos -liiketoimintansa suomalaiselle KPA Uniconille. Liiketoiminta on nykyisin osa MW Power Oy:tä ja sen vuotuinen liikevaihto on ollut noin 20 miljoonaa euroa. Liiketoimintakauppaan kuuluvat Suomessa Kiuruveden toiminnot mukaanlukien tuotanto sekä Venäjällä Moskovan huoltotoiminnot. Suomen toiminnot työllistävät 68 henkilöä ja Venäjän toiminnot neljä henkilöä.

Kauppaan sisältyvät BioGrate- ja pellettiteknologiaan perustuvat pienen kokoluokan lämpölaitokset (tyypillisesti teholtaan alle 25 megawattia (MWth)), tuliputkiteknologiaan perustuvat öljy- ja kaasukattilat sekä näihin liittyvät palvelut.

Samassa yhteydessä Valmet ja KPA Unicon ovat sopineet yhteistyöstä BioGrate- ja pellettiteknologioiden kehittämisessä sekä arinoiden ja modulien valmistamisessa.

Suomen toimintojen osalta kauppa saadaan päätökseen vuoden 2014 tammikuun loppuun mennessä ja Venäjän toimintojen osalta vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Liiketoimintajärjestelyt Ruotsissa

Ruotsissa Valmet on sopinut pienen kokoluokan lämpölaitos -liiketoiminnan myymisestä osalle MW Power AB:n nykyistä johtoa. Kauppaan sisältyy Sävsjön toiminnot, mukaanlukien tuotanto. Sävsjön toiminnot työllistävät 42 henkilöä. Kauppa on tarkoitus saada päätökseen  tammikuun alussa 2014.

Kauppaan sisältyvät pienet pellettilämpölaitokset, öljy- ja kaasukattilat sekä näihin liittyvät palvelut. Liiketoiminnan liikevaihto on ollut noin seitsemän miljoonaa euroa.

KPA Unicon Group Oy on kattilalaitosten kokonaistoimituksiin ja elinkaaripalveluiden tarjoamiseen erikoistunut yritys. Tavoitteena on toimittaa asiakkaille valmiit ratkaisut lämmön- ja höyryntuotantotarpeisiin sekä tukipalvelut laitoksen käyttöaikana ja huoltojen yhteydessä. KPA Unicon Group Oy:n liikevaihto oli edellisellä tilikaudella (2012) noin 30 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 3,8 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee 70 energia-alan ammattilaista.

Konsernin päätoimipaikka on Pieksämäellä. www.kpaunicon.com

Tuleva Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme ja ovat sitoutuneita asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat-, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja  yhtiö syntyy uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä 31.12.2013. Yhtiön  liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Lue lisää www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup 

Lisätietoja:
Jorma Lehtoviita, strategiajohtaja, Lämpö ja Voimantuotanto, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, tuleva Valmet, puh. 010 672 0000
Jukka-Pekka Kovanen, toimitusjohtaja, KPA Unicon, puh. 0207 749 203
Anders Steen, toimitusjohtaja, MW Power AB, puh +46 70 188 37 38