Valmet DNA HIMA suunnittelukurssi

Kurssilla käydään läpi Valmet DNA-automaatiojärjestelmään liittyvän HIMA-turvalogiikkajärjestelmän sovellussuunnittelun vaiheita sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin.

Training type: Scheduled

Start date: huhti 17, 2024

End date: huhti 18, 2024

Duration: Two training days

Location: Tampere, Suomi

Description: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmään liittyvän HIMA-turvalogiikkajärjestelmän sovellussuunnittelun vaiheet sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin. SILworX-ohjelmistolla toteutetun sovellusohjelman rakenteeseen ja toimilohkojen väliseen kommunikointiin perehdytään esimerkkien avulla. Harjoitustehtävinä suunnitellaan toimintoja sekä ladataan ne HIMA-turvalogiikka-järjestelmään online-työkalun avulla. (HUOM. Jos tarvetta ELOP II ohjelmistolla toteutettuun kurssiin, kysy lisätietoja)

Objective: Kurssin käytyään henkilö pystyy tekemään yksinkertaisia sovellusohjelmamuutoksia ja koestamaan suojaustoimintoja.

Audience: Valmet DNA -automaatiojärjestelmään liittyvän HIMA-turvalogiikkajärjestelmän käytöstä, suunnittelusta, ohjelmoinnista ja ylläpidosta vastaavat henkilöt.

Pre-requisites: Valmet DNA HIMA -peruskurssi, Valmet DNA -perusteiden tuntemus, Valmet DNA -suunnittelukurssi (suositus)

Registration information:

Deadline for registration: Apr 3, 2024

Tuition fee: 1420 EUR + ALV

Agenda:

1. päivä 9.00 – 16.00


HIMA, yleistä

• Laitteisto

• HIMA-käyttöliitynnät (SILworX)


HIMA-käyttöliityntä

• Sovellusesimerkkejä

• Yhteys TLJ-PC <-> HIMA CPU

• Muutokset ja lataukset

• Arkistointi ja projektin palautus


HIMA sovellus ja sen ohjelmointi

• Projektirakenne

• Konfiguraatio

• Resurssi ja instanssit

• Kirjastot ja toimilohkot

• HW-määrittelyt

• Dokumentointi2. Päivä 9.00 – 15.00


HIMA-sovelluksen testaaminen

• Online- /Offline-testaus

• Force-editor-käyttöliityntä


Liityntä

• HIMA (TLJ) <-> Valmet DNA (DCS)

• Valmet DNA -sovellukset (FbCAD)  

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team