Kulttuurin muutos kohti tehokasta tiedonvaihtoa

Tieto on tehokkuuden avain

Jos projekti halutaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, eri tahojen välisen tiedonkulun sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota. Haasteina ovat yleensä tietojen omistajuus ja saatavuus. Yleensä sopimuksella sovitaan, mitä tietoja kunkin projektiin osallistuvan tahon on annettava ja mitä tietoja he näkevät. Monissa tapauksissa oleellisten tietojen vaihto on edelleen sidoksissa projektin virstanpylväisiin, jolloin asiakirjoja luovutetaan eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tahot eivät saa itseään mahdollisesti kiinnostavaa tietoa silloin, kun ne hyötyisivät siitä eniten. Kun ymmärretään paremman tiedonhallinnan ja parempien sopimusten merkitys, avautuu uusia mahdollisuuksia.

Täydellisessä maailmassa kaikilla osapuolilla olisi käytössään tarvittavat tiedot silloin, kun niitä tarvitaan. Läpinäkyvyyden myötä aikaa vievä jäljittäminen, muokkaukset ja muutokset olisivat historiaa ja koko projektin toteutusaika olisi lyhempi. Myös laatu ja täsmällisyys paranisivat. Jos tilanne olisi näin täydellinen, myös kaikki tieto olisi yhtenäisessä muodossa ja siksi tietojen käsittely ja vaihto sujuisivat entistäkin sulavammin.

Yhteisen kielen löytäminen

Digitaalisten työkalujen ja alustojen ansiosta tietojen jakamista voitaisiin tehostaa automaatiolla. Jos kehittäisimme sellaisia ohjelmointirajapintoja, joiden kautta eri toimittajien järjestelmät voisivat olla yhteydessä toisiinsa yli tietorajojen käyttäen samaa kieltä ja muotoa, tiedonvaihto olisi nopeaa ja täsmällistä koko projektin ajan. Tuotetun ja kirjatun tiedon yhtenäistäminen vaatisi silloin huomattavasti vähemmän aikaa ja manuaalista työtä.

Ongelma ei enää ole tekninen. Järjestelmät pystyvät kyllä olemaan yhteydessä toisiinsa, ja automaation määrää olisi helppo lisätä. Tarvitsisimme yhtenäisen rakenteen ja säännöt vaihdetulle tiedolle sekä yhteisen sopimuksen siitä, että niitä käytetään koko projektissa. Me, tärkeimmät asiakkaamme ja luottokumppanimme ja -toimittajamme haluamme olla valmiit valjastamaan tiedot hyötykäyttöön, kun nämä haasteet on voitettu. Venttiilikumppanina Neles on myös sitoutunut edistämään suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojektien toteutusta ja niiden myönteistä kehitystä. Neles ymmärtää digitalisaation ja avoimen tiedonvaihdon mahdollisuudet, joten se onkin ihanteellinen kumppani ANDRITZin kaltaiselle suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojektien toteuttajalle.

Tavoitteena yhteinen hyvä

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry koostuu yrityksistä, tutkimuskeskuksista ja yliopistoista, joilla on vahvat siteet alalle. Yhdistys tekee uraauurtavaa työtä paremman tiedonhallinnan eteen, ja sen tavoitteena on tukea tehtaiden hajautetun tiedonhallinnan kehitystyötä teollisuuden resurssien koko elinkaaren ajan. Yhdistyksen puheenjohtajana toimiessani oli upea huomata, että koko teollisuussektori halusi olla mukana TIE (Technical Information Exchange) -hankkeessa. Monet isot kansainväliset suomalaisyritykset olivat aktiivisesti mukana ratkaisemassa vakioinnin ja teknisten tietojen jakamisen haasteita. Olemme matkalla todelliseen muutokseen kohti avointa, digitaalista liiketoiminnan ekosysteemiä, jossa jokainen mukana oleva hyötyy.

Meillä kaikilla on edessämme samat haasteet, ja niiden ratkaiseminen yhdessä hyödyttää meistä jokaista. Meidän on myös tuettava nuoria ja kunnianhimoisia lahjakkuuksia, jotka edistävät käyttämäämme tekniikkaa ja prosesseja. Digitalisaation valjastaminen ja avoimuuden kulttuurin omaksuminen auttavat meitä varmistamaan, että tulevaisuuden tehdasprojektien toteutus, toimitus ja käyttöönotto sujuvat sulavasti.

Tekstiä muokattu yhtiön nimen muututtua Nelekseksi 1.7.2020.

Kohti parempaa luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä!