Kuinka valita venttiilit eteenin tuotantolaitokseen?

ethylene plant

Eteeniä tarvitaan runsaasti ympäri maailmaa muovi- ja kemianteollisuuden erilaisiin tarpeisiin. Seuraavan viiden vuoden aikana sitä tarvitaan yli 180 miljoonaa tonnia. Niin kauan kuin eteenintuotannon pääraaka-aineen maakaasun hinta pysyy alhaisena, petrokemian yritykset ympäri maailmaa investoivat aktiivisesti uusiin eteenilaitoksiin erityisesti Aasiassa, Lähi-idässä ja Yhdysvalloissa.

Käytettävyys on turvallisuuden jälkeen keskeisin tekijä, joka määrittää eteenilaitoksen kannattavuuden yhä kilpaillummilla maailmanmarkkinoilla. Eteenin kysynnän mukana kasvaa myös tarve löytää juuri ne räätälöidyt venttiiliratkaisut, jotka takaavat parhaan luotettavuuden, turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Tyypillisen eteenilaitoksen suunnitteluprojektin kustannukset voivat nousta jopa muutamaan miljardiin dollariin. Huomattava osa summasta menee automaattisiin säätö- ja sulkuventtiileihin.

Projektiin valittavien venttiilien tyypillä onkin siis todella suuri merkitys. Kukaan ei halua maksaa omaisuutta venttiileistä, jotka eivät ole sopivia tai toimi kunnolla. Eikä kukaan tietenkään halua vaarantaa työntekijöiden turvallisuutta tai prosessilaitteistojen toimivuutta huonosti valituilla venttiileillä.

Venttiilien on hoidettava tehtävänsä, jotta tuotantolaitoksen käytettävyystavoitteet saavutetaan varmasti alusta lähtien – ja pitkän aikaa. Mutta epämääräisten ja liioittelevien väitteiden kuuntelemisesta voi olla enemmän haittaa kun hyötyä. Kallein ratkaisu ei välttämättä ole paras ratkaisu. Kestävin materiaali ei ehkä vastaa käyttökohteen muita vaatimuksia. Nopein avautumisaika ei tuota etua kaikissa tapauksissa.

Kaikki eteenintuotantolaitokset ovat erilaisia samoin kuin venttiilien kaikki käyttökohteetkin. Siksi venttiilien valinnassa on käytettävä harkintaa ja pohdittava asiaa prosessien kannalta. Jotta et hukkuisi tuotetietotulvaan, kehotamme lukemaan artikkelin, joka käsittelee eteenin tuotantolaitoksen projektisuunnittelua automaattisten venttiilien valinnan kannalta.

Jos haluat tietää lisää, lue artikkeli Suuria parannuksia eteenituotannon suunnitteluun. Kerromme siinä, millaiset venttiilit tarvitsevat ulkopuolisen hyväksynnän, jotta asiasta ei synny kiistaa viranomaisten kanssa, kun laitos otetaan käyttöön. Lisäksi pohdimme, millaiset venttiilit kestävät putken tärinää parhaiten kriittisessä koksinpoistosovelluksessa.

Tästä artikkelista on hyvä lähteä liikkeelle, kun haluat oikeiden venttiilien valinnalla varmistaa sen, että suorituskykytavoitteet saavutetaan ja hankkeen kustannukset pysyvät kurissa.

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.