Tarpeiden mukaista kunnossapitoa – paranna laitoksesi käyttövarmuutta ja suorituskykyä

Plant Engineering -lehden vuonna 2018 toteuttaman kunnossapitoa koskevan kyselyn mukaan käyttökatkosten vähentäminen on edelleen laitoksen johtajien kärkitavoitteita. Suunnittelemattomia seisokkeja on mahdoton hyväksyä, sillä vikatilanteista aiheutuu suhteettoman suuria kustannuksia. Joskus jotain kuitenkin väistämättä vikaantuu.

Venttiilien toimintavarmuus

Venttiileillä on olennainen rooli tuotannon säätelyssä. Niiden merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä ne ohjaavat prosessia suoraan ja niillä on myös välitön vaikutus sen tehokkuuteen. Jos venttiileistä ei huolehdita, ne voivat kulua, vikaantua ja vaarantaa laitoksen koko toiminnan.

Luotettavissakin venttiileissä voi ilmetä toimintahäiriöitä, jos tuotantolaitokseen tehdään muutoksia venttiilikantaa huomioimatta. Vaikka muutosten tarkoitus olisi hyvä, ne voivat silti saattaa alkuperäisen venttiilirakenteen epätasapainoon. Tämän seurauksena venttiilien tyyppi, koko tai materiaali voikin olla väärä, jolloin tuotanto seisahtuu.

Venttiilien asennuskanta tutuksi

Kun venttiilien vaikutus prosessiin on tiedossa, tätä tietoa voi käyttää suorituskyvyn parantamiseen. Kunnossapidon optimointia varten on tärkeää selvittää venttiilien asennuskannan todellinen kunto: uhkaako venttiilejä jokin häiriö ja miten ongelmia voisi ehkäistä tai ratkaista nopeasti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia?

Venttiilien kuntoanalyysien yhteydessä kohtaamme usein laitoksen omia kunnossapito- ja tuotantotiimejä, joilla ei ole joko riittävää koulutusta venttiileihin tai kokemusta analyyseista. Joskus he eivät vain tiedä, mistä aloittaa. Tällöin on parasta kääntyä asiantuntijan puoleen.

Erinomaisia tuloksia asiantuntijan avulla

Kokeneiden asiantuntijoiden hyödyntäminen tilanteissa, joihin sisäiset resurssit eivät riitä, on hyvä tapa edistää suorituskykytavoitteiden saavuttamista. Tämä on meidän erikoisosaamistamme: opetamme sinua selvittämään, mitä kerrottavaa laitoksesi venttiileillä on. Kun tunnemme tavoitteesi ja huolenaiheesi, voimme suunnitella tukemme juuri sinun laitoksesi tarpeisiin sopivaksi.

Neleksen asiantuntijat jakavat laajan kokemuksensa kanssasi. Autamme sinua ymmärtämään asennuskantaasi paremmin, tunnistamaan sen mahdollisuudet ja yksityiskohtien merkityksen, analysoimaan laitteiden kuntoa ja toimintaa sekä määrittämään kullekin venttiilille soveltuvan huoltoaikataulun. Varmistamme yhdessä, että varastossasi on aina tarvittavia varaosia. Autamme korjaamaan vikaantuneet laitteet sekä määrittämään ja ehkäisemään ongelmien syitä. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla prosessin tehokkuus ja ennakoitavuus voidaan saada nostettua aivan uudelle tasolle.

Enemmän kuin laitetoimittaja

Usein asiakkaat yllättyvät, kun heille selviää, että Neles on paljon muutakin kuin luotettava tuotteiden ja osien toimittaja. Tarjoamme runsaasti lisätukea, joka auttaa parantamaan laitoksen suorituskykyä kaikin mahdollisin tavoin.

Käänny siis puoleemme, kun tarvitset tukea kunnossapidon tehtäviin, venttiiliosaamista tai varaosaresursseja. Me autamme sinua keskittymään varsinaisiin tavoitteisiisi.

Lue lisää

Käytettävyyden ja suorituskyvyn tukipalvelut

 

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.