Kartonkikoneen venttiilit – muovin poistaminen kertakäyttömukista

Ainutlaatuinen suojakerroskartonkikone otettiin käyttöön suomalaisen Kotkamillsin Kotkan-tehtaalla vuonna 2016. Kyseessä ei ole vakiomallinen laite, vaan kone on kehitetty nimenomaan kierrätettävän lopputuotteen valmistusta varten. Se perustuu tekniikkaan, jossa kartonki päällystetään muovittomalla biohajoavalla pinnoitteella. Tämä on merkittävä innovaatio kartonkimarkkinoilla.

Kotkamillsin lopputuote on toki ainutlaatuinen, mutta jokaisen kartonkikoneen venttiilitarpeet ovat samat: kaikissa koneissa tarvitaan luotettavia venttiilejä, ja syytkin ovat aina samoja.

Miksi kartonkikoneen venttiilit ovat niin tärkeitä?

Kartonkikoneen toiminta on vahvasti riippuvainen venttiileistä. Niillä on monenlaisia toimintoja, joista keskeisimpiä ovat massan sakeuden, pinnan korkeuden ja lämpötilan säätely sekä raaka-aineen syötön ohjaus prosessin eri vaiheissa. Jotta kaikki tämä onnistuisi virheettömästi, venttiilien ja niiden mitoituksen on vastattava prosessin vaatimuksia. Lisäksi niiden on oltava aina erittäin toimintavarmoja. Muutoin lopputuotteen laatu, tehtaan käyttövarmuus ja tuotteen kokonaiskilpailukyky eivät ole toivotulla tasolla.

Kun koneessa käytetään testattuja ja laadukkaita venttiilejä, ne toimivat varmasti ja niiden huolto on helppoa. Uudella tekniikalla voikin olla suuri merkitys. Mikäli venttiileissä on uusinta tekniikkaa edustavat digitaaliset venttiiliohjaimet, niitä voi käyttää parantamaan suorituskyvyn valvontaa ja ennakoivan kunnossapidon suunnittelua.

Koska venttiilitekniikan kehitys on nopeaa, on tärkeää varmistaa, että valittu toimittaja investoi jatkuvasti tutkimus- ja kehitystyöhön, kuten digitaalisten työkalujen ja palveluiden kehitykseen.

700 venttiiliä ja mahdoton aikataulu

Jotta ympäristöihmeiden tuotanto Kotkamillsin uudella koneella voitiin aloittaa, tehtaalla oli ensin toteutettava mittava uudistusprojekti. Tehtaan tekniikkaa oli nykyaikaistettava ja tuotantopuolen prosesseja parannettava, jotta ne täyttäisivät uuden koneen käyttöön liittyvät vaatimukset.

Neles on osallistunut asiakkaan venttiiliongelmien ratkaisemiseen lukemattomien koneiden uudistusprojektien yhteydessä. Tämä oli kuitenkin erityisen haastava uudistus. Ensinnäkin Neles toimitti yhteensä 90 % kaikista tehtaan venttiileistä. Tämä tarkoitti noin 700:aa erilaista venttiiliä, joiden ominaisuudet vaihtelivat tehtaan eri prosessivaiheiden mukaan. Toisekseen projektin aikataulu oli niin kireä, että sitä pidettiin jopa optimistisesti arvioituna käytännössä mahdottomana.

Tiukka aikataulu vaatii asiantuntijan otetta

Teimme kuitenkin mahdottomasta mahdollista: uusi kone saatiin toimintaan vain kuudessa kuukaudessa.

Kun aikataulu on näin tiukka, olennainen osa onnistumista on tehdä yhteistyötä sellaisten asiantuntijoiden kanssa, jotka tuntevat prosessiteollisuuden läpikotaisin ja jotka osaavat tehdä työn sekä nopeasti että oikein. Tällöin parhaiten soveltuvat ratkaisut saadaan toimitettua ajallaan – laadusta tinkimättä.

Nelekselle ala on erittäin tuttu, sillä meillä on yli 60 vuoden kokemus sellu- ja paperiteollisuudesta eri puolilta maailmaa. Meidät tunnetaan tuotteiden laadusta, luotettavuudesta sekä erinomaisesta palvelusta, joka kestää kireänkin aikataulun paineet. Myös saumaton yhteistyö kaikkien tahojen kesken, ammattimainen projektinhallinta ja kaikkien vahva sitoutuminen aikatauluun ovat ratkaisevan tärkeitä.

Kotkamillsin kartonkikone toimii täysin ongelmitta. Sen tasalaatuisilla tuotteilla ja mullistavilla ominaisuuksilla on suuri merkitys ympäristölle, aivan kuten koneen venttiileillä tuotannon luotettavuudelle.

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.

 

Lue lisää:

Ainutlaatuista täysin kierrätettävää suojakerroskartonkia Kotkasta