”Rohkaistuin, keräsin itseluottamusta ja opin sosiaalisia taitoja”

02.08.2017

Näin kiteytti tuntojaan yksi Valmetin nuoriso-ohjelman osallistujista harjoittelunsa jälkeen. Suomi 100 -juhlavuoden ja oman 220-vuotisen teollisuushistoriansa kunniaksi Valmet haluaa tukea etenkin niitä nuoria, jotka vielä etsivät vahvuuksiaan ja polkujaan elämässä.

Ohjelmassa on mukana vuoden aikana sata 16–29-vuotiasta nuorta, joilla on ainutlaatuinen mahdollisuus vahvistaa työelämätaitojaan turvallisessa ympäristössä Valmetissa muutaman viikon ajan. Tavoitteena on edistää heidän työllistymisedellytyksiään muun muassa vahvistamalla oma-aloitteisuutta, nostamalla itsetuntoa ja tukemalla  sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Noin puolet nuorista osallistui ohjelmaan keväällä Valmetin toimipisteissä Tampereella, Porissa, Ulvilassa, Järvenpäässä, Kajaanissa ja Espoossa. Toinen ryhmä tutustuu työelämään syksyllä useassa eri Valmetin toimipisteessä.

”Ensimmäisenä päivänä minua jännitti hyvin paljon Valmetille tuleminen. Mutta heti kun pääsin sisään, kaikki olivat hyvin mukavia ja rentoja ja pelko lähti pois”, kuvaili yksi nuori ensihetkiään talossa.

Oppia monelta kantilta

Ensimmäinen ryhmä antoi työjaksostaan paljon positiivista palautetta. Esimerkiksi yli puolet harjoittelijoista koki itsetuntonsa parantuneen.

”Sain henkilökohtaista varmuutta omaan tekemiseen ja tulevaisuudelle”, kirjoitti yksi nuorista. ”Olen paljon rohkeampi ihmisten kanssa ja uusissa tilanteissa, kun työssä on ollut hyviä kokemuksia”, avautui toinen. ”Opin tulemaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa, sain paljon lisää itsevarmuutta ja valmiuksia työhön”, kertoi kolmas.

Suosikkitehtävikseen nuoret nostivat muun muassa mapituksen, PowerPoint -esitysten laatimisen, valokuvauksen, skannauksen, neuvottelutilojen tarkistuksen ja haalarivaraston siivoamisen.

”Parasta oli se, että pääsin osallistumaan kokouksiin ja sain tietää monen ihmisen näkökulman”. ”Respassa oli parasta olla. Ei sen takia, että itse tehtävät olisivat olleet parempia vaan koska opin enemmän näkemään, miltä kiinnostava ala vaikuttaisi.”

Kummit tärkeänä tukena

Jokaisella nuorella oli Valmetissa kummi tai kaksi opastamassa työtehtäviin ja neuvomassa käytännön asioissa oman työnsä ohella.Heidän työpanoksensa sai kiitosta harjoittelijoilta.

”Mulla oli tosi kivat 3 viikkoa Valmetilla :) Kiitos kärsivällisyydestä (koska oon hieman ylivilkas eikä aina oo tilannetaju ihan kohdillaan) Ja kiitos kivoista työtehtävistä :) Mä opin tällä jaksolla paljon uutta ja pääsin kehittään itteeni!”, innostui joku hehkuttamaan.

”Kiitos kun teit työpäivistä sellaisia että ei tuntunut siltä että en ole haluttu tai hyödyllinen”, kehui toinen.

Harjoittelu sai kiitosta myös kummeilta.

Parasta oli se, että opin paljon nuorilta. Kuljin syömässä heidän kanssaan, opin heidän tapaansa ajatella, keskustella, miten he käsittelevät tunteitaan, tapahtumia ja asennoitumista elämään. Heidän intressinsä on töiden tekeminen, ei verkostoituminen, muista hyötyminen. He pitävät ihmisiä samanarvoisina, ei titteleitä”, kommentoi yksi kummi.

Olen ylpeä Valmetista työnantajana, joka ottaa yhteiskunnallista vastuuta tässäkin asiassa. Se vahvisti omaakin sitoutumista Valmetiin ja motivoi”, kertoi toinen.

Mukana Valmetin nuoriso-ohjelmassa ja sen suunnittelussa ovat Lasten ja nuorten säätiö, Academic Work ja Work Pilots. Lasten ja nuorten säätiö vastaa nuorten löytämisestä ja rekrytoinnista sekä kummien valmentamisesta ohjelmaan. Academic Works antaa nuorille valmennusta työnhakuun ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä osana ohjelmaa.