Yhdeksän päivää ilman ratakatkoja

10.01.2014

Kun Ruotsin Smoolannissa sijaitsevan Lessebon tehtaan tuotantopäällikkö Öistein Vedahl huomasi lajitteluongelman PK 2:lla, hän otti yhteyttä Valmetiin sen ratkaisemiseksi. ”Asiakkaat valittivat värillisistä kuiduista korkealaatuisessa valkoisessa paperissamme ja uhkasivat vaihtaa toimittajaa. Kun avasimme perälaatikon ja lajittimet ja näimme lajittimien kunnon, tiesimme, että jotain on tehtävä. Valmetin lajitinratkaisun ansiosta asiakkaat ovat nyt todella tyytyväisiä laatuumme, ja huonosta lajittelusta johtuvat ratakatkot ovat taaksejäänyttä elämää.”

Yksi sihtikori korvaa neljä!

Lyhyessä kierrossa oli kaksi konelajitinta rinnakkain. Kun ne avattiin, sihtikorien todettiin olevan kuluneita ja täynnä kehrääntymiä, eli syy laatuongelmiin selvisi. Kummassakin lajittimessa oli kaksi koneistettua rakokoria (ulko- ja sisäkori). Kaikkiaan piti siis korvata neljä sihtikoria uusilla.

Valmetin ehdotuksesta tehdas päätti ottaa yhden lajittimen pois käytöstä ja uudistaa toisen käyttämällä ulkokorina Valmetin Nimax LD -sihtikoria. Sisäkori sokeoitiin. Hyvän lajittelutehokkuuden aikaansaamiseksi tarvitaan kapeita rakoja. Perinteisillä langoilla varustetuissa ja erityisesti koneistetuissa rakokoreissa ongelmaksi muodostuu paine-eron kasvaminen ja kapasiteetin laskeminen. Usein tarvitaan kaksi tai useampia lajittimia rinnakkain, jotta saadaan aikaan tarvittava kapasiteetti. Porattujen sihtikorien ongelmana on huono lajittelutehokkuus, vaikka kapasiteetti yleensä onkin hyvä. Patentoitu Nimax LD (Laminar Design) -lanka pienentää paine-eroa lajittimen yli optimoimalla virtaus sihtikorin pinnalla sekä vähentämällä virtausvastusta raossa ja sen jälkeisessä akseptikanavassa. Tuloksena lajittelutehokkuus lisääntyy, kehrääntyminen vähentyy ja ajettavuus paranee.

VedahlTuotantopäällikkö Öistein Vedahl on tyytyväinen lajitinuusintaan. Asiakkailta tulleiden reklamaatioiden määrä on laskenut, ja laadun taso noussut.

Uudistettu lajitin, jossa on ulkokorina Nimax LD -sihtikori ja sisäkorin virkaa hoitamassa aukoton metallilevy, otettiin käyttöön toukokuussa 2013. ”Lajitteluongelmia ei ole esiintynyt startin jälkeen”, sanoo Öistein Vedahl. ”Kahden kuukauden ajon jälkeen meillä on ollut vähemmän ratakatkoja kuin koskaan, tuotanto on ennätystasolla, eikä hienoimmassa valkoisessa laadussamme ole enää värillisiä kohtia. Meillä oli aiemmin kaksi tai kolme ratakatkoa päivässä; äskettäin teimme ennätyksen ajamalla yhdeksän päivää ilman yhtään katkoa. Suunnittelemme nyt samanlaista uudistusta myös käytöstä pois jääneelle lajittimelle ja sen siirtämistä toiseen paikkaan.”

Valmetin lajitteluasiantuntijoille tulokset eivät tulleet yllätyksenä. ”Olemme nähneet vastaavia tuloksia monella tehtaalla. Luulen, että Lessebon tehtaalla investointi maksaa itsensä takaisin kuukausien sijaan päivissä.” Vedahl on samaa mieltä: “Tärkeintä on se, että laatu on parantunut entisestä ja että ratakatkoja on vähemmän.”