Suomen merkittävin optisen mittaustekniikan tutkimushanke on käynnistynyt

15.01.2016

Tekes rahoittaa Suomen suurinta optisen mittaamisen yhteishanketta, jossa ovat mukana teollisuusyritys Valmet Automation, VTT ja TTY sekä useita pk-sektorin yrityksiä. Kolmivuotisen Terävä-hankkeen osapuolia motivoivat uudet liiketoimintamahdollisuudet erityisesti rainamaisten tuotteiden laadunhallinnan järjestelmissä sekä esimerkiksi lääke-, elintarvike-, pakkaus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Tekesin odotukset liki kolmen miljoonan rahoitukselleen ovat arvioidussa 125M euron yhteenlasketussa yritysten liikevaihdon kasvussa tuotekehityksen kaupallistamisen jälkeen.

Hankkeen suurimmasta tutkimuspanostuksesta vastaa Valmet Automation Oy, joka tuntee hyvin teknologiatarpeet pääsovellusalueella. Muut mukana olevat yritykset, Spectral Engines Oy, Oplatek Group Oy, Advacam Oy, Offcode Oy, TimeGate Instruments Oy, Rikola Ltd Oy, FocalSpec Oy sekä Kemira Oyj, tarjoavat monipuolisen mittausteknologioiden kirjon. Hankkeessa arvioidaan laajemmin myös pääsovellusalueen ulkopuolista markkinapotentiaalia. Tutkimuslaitosedustus muodostuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston mittavasta panoksesta.

"Terävä-hanke tukee erinomaisesti Valmet Automation Oy:n tutkimus- ja kehitystoimintaa rainamaisten tuotteiden on-line mittaus- ja säätöteknologioiden alueella. Pitkäjänteinen yhteistyö VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa on mahdollistanut sovellusalueemme osaamisen kehittymisen tutkimuslaitoksiin ja nyt Terävä-hankkeessa kyetään tutkijoiden erityisosaamisia yhdistämään. Erityisen kiinnostavaa tässä hankkeessa on nuorten mittaustekniikan spinoff -yritysten kanssa yhdessä toteutettava tutkimus, jonka tarkoituksena on tuottaa meille etumatkaa omissa mittaussovelluksissamme, sekä samalla kaupallistaa heidän uutta teknologiaansa myös muille sovellusalueille", kertoo teknologiapäällikkö Markku Mäntylä Valmetilta (kuvassa).

"Terävä-hankkeen kokoonpano on kannaltamme poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Hyvät mittausjärjestelmät syntyvät teknologioiden yhdistämisestä. Tampereen teknillisen yliopiston systeemitekniikan laitos tuo teknologiakomponentiksi tähän konsortioon yli viisitoistavuotisen kokemuksensa rainamaisten tuotteiden laadun ja rakenteen kuvantavasta mittaustekniikasta", summaa professori Risto Ritala Tampereen teknillisestä yliopistosta.

"Yhteistyön merkittävimpiä tavoitteita on parantaa tutkimusrahalla kehitettyjen, spinoffeihin kaupallistettujen teknologioiden kilpailukykyä sekä kehittää niitä uusiin sovelluksiin, jolloin niiden markkinat laajenevat merkittävästi. Hanke lisää yhteiskunnan aiemman T&K-panostuksen hyötysuhdetta, kasvattaa suomalaista huippuosaamista ja vahvistaa Suomen globaalia kilpailukykyä", toteaa johtava tutkija Mauri Aikio VTT:ltä.

"Terävä-hankkeessa toteutuu onnistuneella tavalla Tekesin keskeinen tavoite verkottaa ja vahvistaa kaiken kokoisten yritysten ja tutkimuslaitosten vuorovaikutusta. Hankkeessa lähtökohtana ovat yritysten tunnistamat tutkimustarpeet ja halu yhteistyöhön eturivin tutkijoiden kanssa. VTT:n ja TTY:n julkisen tutkimustyön tulokset ovat hyödynnettävissä sekä konsortion yritysten omissa haastavissa tutkimushankkeissa että laajasti suomalaisessa elinkeinoelämässä", sanoo rahoituspäällikkö Timo Laurila Tekesistä.

 

Lisätietoja:

Valmet Automation
Markku Mäntylä, teknologiapäällikkö
+358 40 5434709

markku.mantyla@valmet.com

TTY
Risto Ritala, professori
+ 358 40 849 0922
risto.ritala@tut.fi

VTT
Mauri Aikio, johtava tutkija
+358 40 53 66 267
mauri.aikio@vtt.fi

Tekes
Timo Laurila, rahoituspäällikkö
+358 29 505 5844
timo.laurila@tekes.fi