Räätälöity leikkurihuolto tehostaa toimintoja Stora Enso Huatai PK 6:lla

28.08.2015

Pituusleikkuri vaikuttaa merkittävästi asiakasrullien laatuun. Sen epätasainen toiminta voi aiheuttaa tuotannonmenetyksiä ja päänvaivaa, kun taas luotettava toiminta voi alentaa kustannuksia ja rauhoittaa mielen. Stora Enso Huatai Kiinassa on yksi tehtaista, jotka ovat hyötyneet Valmetin (31.12.2013 saakka Metso Paper) säännöllisestä ennakoivasta huollosta ja ammattitaitoisista tehdaspalveluista.

Saksassa aiemmin käytössä olleella ja sittemmin Kiinaan siirretyllä PK 6:lla valmistetaan kierrätyskuitupohjaista aikakauslehtipaperia. Tuotantolinjalla on Valmetin toimittama uusi hihnatuettu WinBelt-pituusleikkuri, joka tekee nippiherkästä paperista isoja korkealaatuisia asiakasrullia hallitsemalla nippikuormaa ja tekemällä tiukkoja rullia hihnojen korkean rullausvoiman avulla.

Stora Enso Huatain tehtaalla seurataan pituusleikkurin kuntoa säännöllisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. Kuvassa Leo Zhang Valmetilta (vas.) ja leikkurin tuotantonsinööri Li Bin Stora Enso Huatailta.

Valmetin paikallinen huoltotiimi on tukenut tehdasta prosessiosaamisella, kehitystoimilla ja huoltopalveluilla pituusleikkurin käyntiinajosta asti.

"Valmetin tehdaspalvelun käyttämä teknologia on kehittynyttä, ja heidän palvelunsa laatu on erittäin hyvä. Siksi luotamme Valmetiin ja olemme valinneet sen leikkurimme luottotoimittajaksi", sanoo pituusleikkurin tuotantoinsinööri Bin Li Stora Enso Huatain tehtaalta.

Bin Li

"Pituusleikkurimme suorituskyky on parantunut paljon yhteistyössä Valmetin kanssa", sanoo tuotantoinsinööri Bin Li.

Lisää nopeutta ja kapasiteettia

Pituusleikkausta piti parantaa ja optimoida, kun Stora Enso Huatai lisäsi tuotantoonsa uuden paperilaadun huhtikuussa 2011. Leikkurin nopeus oli liian alhainen, ja rullausalueella esiintyi tärinää.

Aivan aluksi Valmetin tehdaspalvelun asiantuntija selvitti leikkurin mekaanisten osien kuluneisuuden. Sen jälkeen tarkistettiin ja korjattiin mekaaniset linjaukset, jotta tärinä olisi sopivalla tasolla ja kaikki rullat pysyisivät asetetuissa rajoissa. Lisäksi leikkurille luotiin uudet rullausparametrit korkealaatuisten asiakasrullien tuottamiseksi.

Valmet myös järjesti koulutusta tehtaan prosessinhoitajille. He tutustuivat paremmin pituusleikkuriin, mikä auttaa heitä paikallistamaan mahdolliset ongelmat, analysoimaan paperia oikeilla työkaluilla ja käyttämään tehokkaammin Valmetin leikkuriautomaatiojärjestelmää.

Kaikkien näiden toimenpiteiden tuloksena pituusleikkurin nopeus nousi 1 600:sta 2 000:een metriin minuutissa, mikä samalla lisäsi sen kapasiteettia.

Eroon rullan päädyn sivuttaisheitto-ongelmasta

Syyskuussa 2012 leikkurin tekemissä rullissa ilmeni sivuttaisheitto-ongelma, joka teki niiden päädyistä epätasaisia ja heikensi myös niiden laatua.

Rullan pääty huoltotoimien jälkeen.

Huolellisen tarkastuksen ja monien mahdollisten syiden poissulkemisen jälkeen Valmet löysi perimmäisen syyn. Leikkurin takatelan pinnan karheus oli kulunut, mikä teki rullausvoimasta epätasaisen. Ongelma korjaantui, kun takatela pinnoitettiin uudelleen ja sen linjaukset tarkistettiin. Lisäksi optimoitiin pituusleikkauksen parametrit ja vaihdettiin kireyslähetin.

Näillä toimenpiteillä rullien laatu parani ja selvittämättömästä sivuttaisheitto-ongelmasta päästiin eroon.