Jauhatusinnovaatio Mondi Neusiedlerillä

11.11.2013

OptiFiner Pro on niin hiljainen, että tehtaan teknologia-asiantuntija Wolfgang Leitnerin ja projektipäällikkö Walter Kronsteinerin piti mennä hyvin lähelle varmistaakseen jauhimen olevan toiminnassa.

Mondi Neusiedlerin Theresienthalin tehtaalla Itävallassa käynnistettiin uusi, suuremman kapasiteetin OptiFiner Pro -jauhin kesällä 2012. Sillä on saavutettu erinomaisia tuloksia niin laadun kuin energiansäästöjen suhteen.

Tehtaan kaksi paperikonetta, PK 5 ja PK 6, tuottavat vuosittain noin 280 000 tonnia paperia. Koneista suurempi, PK 6, käynnistettiin vuonna 1982 ja uudistettiin läpikotaisin vuonna 1995 kitaformerikoneeksi, jossa on kolmikerrosperälaatikko ja kenkäpuristin. Se tuottaa pääasiassa korkealuokkaista 80-grammaista kopiopaperia. Jauhatuksella on merkittävä rooli koneella käytettävän eukalyptusmassan kuituominaisuuksien kehittämisessä. Jauhatus on myös yksi energian suurkuluttajista tehtaalla. OptiFiner Pro -jauhimista saatujen hyvien käyttökokemusten jälkeen Valmet (tuolloin vielä Metso-nimellä) toi markkinoille suuremman kapasiteetin OptiFiner Pro 3 -version vuonna 2011. Mondi Neusiedler kiinnostui pian sen tarjoamasta energiansäästöpotentiaalista ja käynnisti projektin korvatakseen olemassa olevat lyhytkuitujauhimensa. Jo hyvin varhaisessa vaiheessa tehtaalla ymmärrettiin, että yhdellä OptiFiner Pro 3:lla voidaan korvata kaikki kolme jauhinta.

Uuden käänteentekevän rakenteen ansiosta OptiFiner Pron kuormitettavuus ja energiatehokkuus ovat parempia kuin missään muussa jauhimessa. Toisin kuin perinteisissä jauhimissa massa syötetään tasaisesti OptiFiner Pron teräsegmenttien läpi koko jauhimen pituudelta suoraan jauhatusvyöhykkeelle, jolloin kaikki kuidut saavat tasalaatuisen käsittelyn. Koko jauhatusvyöhykkeen ja kaikkien teräsärmien hyödyntämisen lisäksi jauhatusintensiteettiä parantavat myös huomattavasti suurempi installoitu teho ja tuotantokapasiteetti.

- Useimpien eurooppalaisten paperinvalmistajien tavoin myös me pyrimme vähentämään energiankulutusta. Kymmenen viime vuoden aikana meillä on ollut kunnianhimoisena tavoitteena vähentää ominaisenergiankulutusta 15 prosentilla. Samaan aikaan olemme keskittyneet laatuun ja kokonaistehokkuuteen, eli kehittämään kuituja, optimoimaan paperin ominaisuuksia ja parantamaan tuotantolinjan kokonaistehokkuutta, sanoo tuotantopäällikkö Erwin Sversepa.

Tuotantopäällikkö Erwin Sversepa kertoo, että jauhinten kunnossapitokustannukset ovat laskeneet kahdella kolmanneksella.

Tulokset varmistettu

- OptiFiner Pro -jauhimella olemme saavuttaneet 24 prosentin energiansäästöt samalla jauhatustuloksella. Suuremman hydraulisen kapasiteetin ansiosta olemme pystyneet hieman nostamaan koneen nopeutta. Aiemmat yritykset kestivät vain päivän tai pari, kunnes jauhatuskapasiteetin puute johti ongelmiin koneella, kertoo tehtaan teknologia-asiantuntija Wolfgang Leitner.

Nyt kun energiansäästöt on varmistettu, koneen ajettavuus on erinomainen eikä laatu ole heikentynyt, tehdas keskittyy läpimenoon ja joustavuuteen. Hienosäätöä tehdään askeleittain pienillä toiminnallisilla muutoksilla ja optimoimalla jauhimen teräsegmenttien geometriaa sekä kuitujen mikroskooppianalyysin avulla. Myös uusilla ohjaustavoilla on suuri merkitys optimoinnissa. - Saamme valvomon näytöille laskelmia ominaissärmäkuormituksista. Ne ovat operaattorille erinomainen työkalu parhaan jauhatustuloksen saamiseksi, jatkaa Leitner.

Energiansäästöjen ja suuremman tuotannon lisäksi myös vähentynyt kunnossapito ja kulutusosien pienempi tarve nopeuttavat takaisinmaksuaikaa. - Koska jauhimia on entisen kolmen sijasta vain yksi ja koska olemme varmistaneet, että OptiFiner Pron terien elinikä on ainakin yhtä pitkä kuin vanhoissa jauhimissa, kunnossapitokustannukset ovat laskeneet kahdella kolmanneksella, Sversepa vahvistaa. Varovaisten arvioiden mukaan koko projektin takaisinmaksuaika on noin yksi vuosi.