Lajitellun jätteen kaasutus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä

02.05.2016

Valmetin kehittämä, Lahti Energian Kymijärvi II –voimalaitoksella toimiva kaasutukseen perustuva jätettä energianlähteenä käyttävä laitos on ollut kaupallisessa käytössä jo yli 25 000 tuntia tuottaen sähköä ja kaukolämpöä Lahti Energian verkkoon. Tämä lajitellun jätteen kaasutusta energiantuotannossa hyödyntävä ratkaisu osoittaa, että Valmetilla on valmiudet toimittaa teollisuusmittakaavassa kaupallisesti toimivaa teknologiaa lajitellun jätteen kaasutukseen sekä kaasun puhdistukseen.

Kymijärvi II –laitos on yksi Euroopan moderneimmista jätettä energianlähteenä käyttävistä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksista.

Valmetin ratkaisu tukee jätteen energian hyötykäyttöä kiertotalouden periaatteiden mukaan: polttoaine lajitellaan ja kaikki kierrätykseen kelpaava materiaali erotellaan ennen polttoaineen hyödyntämistä energiantuotannossa. Valmetin kehittämä kaasutusteknologia mahdollistaa huomattavan korkean sähköntuotannon hyötysuhteen.

Kymijärvi II -laitoksen toimitus on vastaanotettu toimitussopimuksen mukaisesti ja demonstraatiohanke on saatettu päätökseen. Tämän lisäksi Lahti Energia ja Valmet ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä jätteen kaasutusteknologian jatkokehityksessä, markkinoinnissa ja kaupallistamisessa.

Ympäristöälykästä tehoa energiantuotantoon

Kymijärvi II –laitos on yksi Euroopan moderneimmista jätettä energianlähteenä käyttävistä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksista. Jätteen sisältämät haitalliset komponentit voidaan poistaa turvallisesti ennen kaasun hyödyntämistä tavanomaisessa voimalaitosprosessissa. Menetelmä auttaa vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kymijärvi II –laitoksella voidaan korvata uusiutuvalla polttoaineella kaikkiaan 140 000 tonnia hiiltä vuosittain, joka muuten käytettäisiin sähkön ja kaukolämmön tuotantoon perinteisessä hiilivoimalassa.

Kymijärvi II –laitos tuottaa 50 MW sähköä ja 90 MW kaukolämpöä Lahden kaupungin tarpeisiin. Se hyödyntää energiantuotannossaan lajiteltua teollisuudessa, kaupan alalla ja rakennuksilla syntyvää jätettä sekä lajiteltua kotitalousjätettä - kaikkiaan 250 000 tonnia vuosittain. Jäte muunnetaan tuotekaasuksi, joka poltetaan tavanomaisessa kaasukattilassa. Ennen polttamista kaasu puhdistetaan, mikä mahdollistaa turbiiniin johdettavan höyryn korkeat arvot ilman kattilan korroosioriskiä. Lahti Energian tapauksessa sähköhyötysuhde on yli 30 prosenttia, kun vastaava arvo perinteisessä massapolttolaitoksessa jää 20 – 25 prosenttiin. Tämän mahdollistaa jätteenpolttokattilan erinomaiset höyryparametrit: 540 C° ja 120 baria. Kehitystyön aikana havaittiin, että täysi sähköteho voidaan saavuttaa myös polttoaineilla, joiden kosteuspitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin laitokselle alunperin suunnitelluilla polttoaineilla.

Hyvät käyttökokemukset kannustavat kehityksen jatkamiseen

Ensimmäiset käyttövuodet ovat tarjonneet erinomaiset puitteet laitoksen toiminnan parantamiseen ja prosessin eri osia koskevan osaamisen syventämiseen. Laitoksen käytettävyyttä on parannettu muun muassa ottamalla käyttöön kuumasuodattimien regenerointi. Lisäksi kierrätysmateriaalien erottelua tuhkasta on parannettu, laitoksen kulutushyödykkeiden määrä on minimoitu ja käyttötaloutta optimoitu.

”Kymijärvi II -laitoksessa toteutettu jätteen kaasutusteknologian kehityshanke on ollut meille viimevuosien suurimpia energiahankkeita. Kehitystyö on vaatinut paljon ponnistuksia sekä meiltä että Lahti Energialta. Projektin aikana kohdattiin monia uudelle teknologialle tyypillisiä haasteita. Nyt kuitenkin pitkä ja vaativa kehitysprojekti on saatu onnellisesti päätökseen. Kymijärvi II -laitos on erittäin tärkeä teknologinen edistysaskel ja referenssi sekä Valmetille että suomalaiselle teknologiaviennille. Kiitämme Lahti Energiaa tästä mahdollisuudesta ja erinomaisesta kumppanuudesta projektissa” sanoo Valmetin EMEA-alueen energiateknologian myynnistä ja huoltopalveluista vastaava johtaja Kai Mäenpää.

”Kymijärvi II –laitos toimii tehtyjen kehitystöiden jälkeen Lahden kaukolämpöverkoston peruskuormalaitoksena. Kaasutuslaitoksen avulla Lahti Energia pystyy käyttämään paikallisten tuottajien erilaisia jäte-eriä kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Kierrätyspolttoaineen käyttö on vähentänyt Lahden riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet merkittävästi”, sanoo Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara.

Kaasutusteknologia tarjoaa merkittäviä hyötyjä

Kaasutusteknologian avulla voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä. Uusiutuvan polttoaineen osuutta voidaan lisätä myös olemassa olevissa  voimalaitoksissa, joissa teknistä käyttöikää on jäljellä. Uuden ja olemassaolevan teknologian yhdistelmällä voidaan varmistaa energian toimitusvarmuus kaikissa olosuhteissa, tukea kiertotaloutta ja samalla merkittävästi vähentää hiilen käyttöä ja CO2 -päästöjä.